Borettslag og sameier: Dette må styret vite om sprinkleranlegg

Av Anders Sandmæl 11. mars 2021

VB_dette-må-styret-i-borettslag-vite-om-sprinkleranlegg_foto_shutterstock_1150754198

Myndighetene i Norge har innført et krav om sprinkleranlegg i nye leilighetsbygg. Dette kravet gjelder i de fleste nye bygg som også har installert heis. Siden en heis ikke kan brukes ved utløst brannalarm og evakuering, er det kritisk at sprinkleranlegget fungerer som det skal når en brann oppstår. Det skal bidra til å holde brannen under kontroll, slik at alle kan komme seg trygt ut.
Det er styret som sitter med det formelle ansvaret for at sprinkleranlegg fungerer. Et ansvar de færreste er klar over. Det er også svært få som vet hva som skal ivaretas og hvem som kan utføre vedlikeholdet.

Myndighetene stiller krav til styret

Det er flere lover og forskrifter som gjelder brann, men forskrift om brannforbygging er den mest konkrete og sentrale. Den gjelder for alt knyttet til brannsikkerhet, ikke kun sprinkler. §5 i forskriften sier følgende:

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre

Styret er derfor ansvarlig for at alt som ble installert når bygget var nytt, fungerer som forutsatt - hver for seg og samlet. Dette kan kun ivaretas med kontroller og rapporter fra personer med nødvendig fagkompetanse.

Forsikring stiller krav til styret

De fleste har en forsikring i et norsk forsikringsselskap. Forsikringsselskapet har sikkerhetsforskrifter som er en del av forsikringsavtalen. Kravene i sikkerhetsforskriften må være ivaretatt og dokumentert. Hvis ikke, er det en risiko for avkortning i forbindelse med utbetaling etter skaden.
Generelt for alle selskaper er at de krever at det utføres FG-kontroll av sprinkleranlegget og at vedlikehold utføres i tråd med regelverket.

Kontroll – hva er det, og hvem kan utføre det?

Det skjer endringer i et bygg som er i bruk. De færreste eiere og håndverkere tenker på at eventuelle endringer kan påvirke branntekniske installasjoner. Kontrollen har til hensikt å avdekke dette, og samtidig bekrefte at alt fungerer som forutsatt. Det innebærer kontroll av vedlikehold og ettersyn, blir det utført riktig og med den nødvendige dokumentasjon?

Ettersyn skal utføres av driftspersonell. Styret må følge opp de avvik som framgår av rapporten som utarbeides etter en kontroll. Rapporten registreres i en database som både forsikringsselskapene og brannvesen har tilgang til. Er den ikke registrert der, er det ikke en riktig rapport.

Kontroll av sprinkleranlegg kan kun utføres av FG-sertifiserte firmaer hvis både myndighetenes og forsikringsselskapenes krav skal ivaretas. Kontrollen skal utføres hvert år.

Vedlikehold – hva er det, og hvem kan utføre det?

Vedlikehold innebærer å sørge for at ventiler og utstyr har den nødvendige funksjon. Avhengig av hva som er installert skal dette utføres hver sjette måned til hvert tredje år. Vedlikeholdet skal utføres av kompetent personell.

vb.no finner du masse nyttig informasjon for borettslag og sameier. Last gjerne ned sjekklisten nedenfor også. 

23. mars holder VB seminar om vedlikehold, regelverk og nyttige styreverktøy. Meld deg på her!

 

New call-to-action

Temaer: Borettslag og sameier


Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg