Slik kan rørleggeren øke sikkerheten i borettslaget eller sameiet

Av Baard Aas 4. mars 2021

VB_Rørlegger_VVS-kontroll_borettslag-og-sameier_v2

Det hviler et tungt ansvar på styrer i borettslag og sameier når det gjelder vedlikehold. Hvis det ikke blir fulgt opp, øker sjansen for at utforutsette skader oppstår, samtidig som sikkerheten reduseres. En god måte å lette noe av ansvaret på, er å kontrollere alle VVS-installasjoner jevnlig, og ikke minst, sørge for årlig kontroll av sprinkleranlegg.

Styret er ansvarlig for at sprinkleranlegget blir kontrollert hver år

FG (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd) krever at alle automatiske slokkeanlegg skal kontrolleres en gang i året. I følge brann- og eksplosjonsvernloven (§6) er det byggeier som er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført. I et borettslag eller sameie, ligger det formelle ansvaret for dette hos styret.

Det er også krav om service og vedlikehold av sprinkleranlegg. Hvor ofte avhenger av type anlegg, men det vanlige er gjerne en gang i året. Service og vedlikehold skal utføres av godkjent personell. I tillegg skal det føres tilsyn med sprinkleranlegget.

Kontrollen skal gjennomføres av en kontrollør fra en FG-godkjent virksomhet. Du kan lese mer om dette i artikkelen Veldig mange sprinkleranlegg har ikke hatt lovpålagt kontroll.

Bor du i et borettslag eller sameie uten sprinkleranlegg, kan det være lurt å vurdere behovet. Er sikkerheten godt nok ivaretatt med dagens løsning?

Hva annet bør kontrolleres i fellesareal?

Kontroll av øvrige vanninstallasjoner i bygget er ikke lovpålagt, men gjennom borettslagsloven er styret forpliktet til vedlikehold av fellesområder, samt anlegg, rør, ledninger, kanaler som er felles for bygget. Det inkluderer også fellesinstallasjoner som går i sjakter gjennom den enkelte boenheten.

Les også: Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

Vedlikehold forutsetter kontroll. Når vi inngår service- og vedlikeholdsavtaler med et borettslag, er derfor kontroll av følgende i fellesareal gjerne inkludert:

  • Teknisk rom og tekniske anlegg
  • Vann- og avløpsrør inkludert reduksjonsventiler, filter og vannmåler etc.
  • Anlegg og tiltak for overvannshåndtering
  • Felles energisentral

 

Kontroll av rør og utstyr i hver leilighet

Bortsett fra vedlikehold av felles rør, ligger øvrig kontroll og vedlikehold av VVS-utstyr i den enkelte leilighet utenfor styrets ansvarsområde. Vi pleier likevel å oppfordre til at alle leiligheter blir rutinemessig sjekket, for eksempel hvert tredje år, for å forebygge vannskader og planlegge vedlikehold:

En slik kontroll omfatter gjerne:

  • Vannlåser
  • Varmtvannsbereder
  • Hovedstoppekran
  • Fordelerskap
  • Utekran

Det vanlige er at rørlegger og styret blir enige om hva som skal kontrolleres, da behovene kan være forskjellige. Noen ønsker for eksempel bare å få sjekket varmtvannsberederne.

Les også: Gamle varmtvannsberedere i borettslaget? Dette må du passe på

Etter kontrollen lages det som regel en tilstandsrapport som beskriver hva som er ok, og hva som gjør forbedres eller byttes.

Ofte vil et styre ønske en tilstandsrapport i forbindelse med rehabilitering av bad, eller utskifting av rør. Da blir en kontroll i forkant som regel mer omfattende. Du kan lese mer om dette i artikkelen Gamle rør i borettslag og sameier: Skifte ut eller gå for rørfornying?

Sammenlign gjerne kontrollen en rørlegger utfører med EU-kontroll av bilen hvor du får sjekket og reparert det som trengs for at du skal kunne kjøre sikkert på veien. Ved å ha rørleggeren innom på jevnlige besøk, øker du sikkerheten både for bygget – og beboerne, ikke minst. I tillegg til at utstyr og installasjoner får lenger levetid. For at det skal bli gjort regelmessig, anbefaler vi en service- og vedlikeholdsavtale.

Vil du vite mer om vedlikehold i borettslag og sameier? Besøk oss på vb.no. Last gjerne ned sjekklisten vår også. 

Psst! Den 23. mars holder vi webinar om vedlikehold av VVS, lover, regler og nyttige styreverktøy. Meld deg på!

New call-to-action

Temaer: Borettslag og sameier


Baard Aas's photo

Av: Baard Aas

Baard Aas jobber som daglig leder i VB Lunder & Aas Rørleggerservice AS på Jessheim. Han er utdannet rørlegger, rørleggermester og fagingeniør VVS. Læretid var hos J. Werner & Søn. Senere ble han rørlegger, serviceansvarlig og prosjektleder hos Werner-Winther i Oslo. Deretter tok han Mesterbrev som rørlegger og Teknisk fagskole, VVS linjen. Baard har i tillegg studert ved Statens yrkespedagogiske høgskole og jobbet på Jessheim videregående skole med undervisning i rørfag, som hovedlærer og som studieinspektør. Baard er medlem i Prøvenemda for rørleggerfaget, styreformann i Romerike opplæringskontor for rørleggere, og har flere styreverv.

Følg på Facebook

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Privat.
Besøk
VB Bloggen Proff ›

New call-to-action

Siste innlegg