Dekker forsikringen din behovet ditt ved vannskade?

Av Morten Erichsen 28. desember 2023

Vb_ikke bruk ufaglærte_foto_shutterstock_682221190-870185-edited

Når uhellet er ute og vannskader oppstår, kan skadene fort bli kostbare. Derfor er det viktig å forstå hva forsikringene dine dekker – og hva som faller utenfor.

Vannskader kan oppstå på mange måter – fra enkle uhell som en overflømmende vask, til mer komplekse problemer som skjulte rørlekkasjer. Uavhengig av årsak, blir resultatet ofte det samme: skadde møbler, ødelagte elektriske apparater, og i verste fall strukturelle skader på selve boligen. En god forståelse av dine forsikringer kan bety forskjellen på en rask og enkel løsning, og langvarige og kostbare reparasjoner.

Dette dekkes av innbo- og husforsikringen

Innbo- og husforsikring har forskjellige dekningsområder som er det er viktig å forstå.

Innboforsikringer dekker ting ved hendelser som tyveri, brann eller vannskader, inkludert uhellskader og bekjempelse av skadedyr. Den kan også dekke ekstrautgifter til alternativt bosted hvis boligen er skadet, rettshjelp og mekling i tvister. Ved vannskader dekker innboforsikringen hovedsakelig skader på løse gjenstander, som møbler, klær og elektriske artikler. Likevel kan en lekkasje som fører til at parketten i rommet ved siden av badet blir fuktskadet, også blir dekket av innboforsikringen.

Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle forsikringsselskaper dekker samme type skader på samme måte. Sjekk derfor vilkårene i forsikringen din nøye.

Husforsikringen dekker hovedsakelig elementer som er fastmontert i boligen, som vegger, gulv, tak, rør og baderomsinnredning. Denne er viktig i tilfellene der selve strukturen på badet er skadet. Den gir en økonomisk beskyttelse mot skader på selve bygningsmassen og faste installasjoner.

Vannlekkasje og vannskader som borettslaget og sameier har ansvar for

Når det oppstår en vannlekkasje og påfølgende vannskader i et borettslag eller sameie, melder spørsmålet seg: Hvem har ansvaret for å dekke kostnadene til utbedring av skadene – andelseier eller boligselskapet?

Enkelt forklart har hver beboer (andelseier) ansvaret for indre vedlikehold av sin boenhet. Dette innebærer å holde oppsyn med blant annet varmtvannsbereder, bytte ut kjøleskap og annet i tide.

Boligselskapet, ved styret, har ansvar for det ytre vedlikeholdet og de delene av bygningen som er felles for alle beboere. Dette inkluderer typisk fellesarealer, tak, fasader, bærende konstruksjoner og rørsystemer som ikke er en eksklusiv del av den enkelte boenhet. Grensene for hva som regnes som indre og ytre vedlikehold kan variere avhengig av borettslagets eller sameiets vedtekter og husordensregler. Sett deg derfor godt inn i dokumentene og ved behov konsulter med styret eller en juridisk rådgiver for å avklare ansvarsforholdene.

Ved vannlekkasjer og vannskader, vil det som oftest være boligselskapets forsikring som dekker skader på bygningens fellesdeler og den grunnleggende strukturen. Skader som oppstår på grunn av manglende vedlikehold fra andelseierens side, for eksempel en vannlekkasjer fra et dårlig vedlikeholdt bad, vil andelseieren selv være ansvarlig for.

Les også: Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

Dette dekkes ikke av forsikringen ved vannskade

Det er viktig å være klar over at forsikringer generelt ikke dekker skader som skyldes slitasje, dårlig vedlikehold, eller lekkasjer som har utviklet seg over tid. Forsikring dekker typisk skader som oppstår brått og uforutsett, mens skader som utvikles gradvis faller utenfor denne definisjonen. Dårlig utført arbeid eller dårlig vedlikehold vil heller ikke være dekket, noe som kan etterlate boligeiere med betydelige utgifter. Det er derfor viktig å dokumentere alle oppgraderinger og å sjekke forsikringsvilkårene nøye.

Les også: Dokumentasjon på bad: Faglig riktig, er det så viktig?

Selv om forsikringer gir en viss trygghet, er det viktig å være proaktiv. Regelmessig vedlikehold og årvåkenhet kan forhindre potensielle vannskader. Vær oppmerksom på tegn på lekkasjer og slitasje, og handle raskt for å unngå større skader. Husk også å gjennomgå og oppdatere forsikringene dine regelmessig for å sikre at de fortsatt møter dine behov og gir god nok dekning.

last ned sjekkliste for å unngå vannskader

Temaer: Borettslag og sameier, Forebygge vannskader


Morten Erichsen's photo

Av: Morten Erichsen

Morten er leder for Proffmarkedet i VB Gruppen. Han har jobbet som daglig leder i Knut Malmberg AS på Gjøvik i 9 år. Morten har også sittet styret i Baderingen, og har vært med i Rørentreprenørene Norge. Han har tidligere innehatt roller gjennom 5 år i Niscayah Norge, og jobbet med produktutvikling, forretningsutvikling, markedsstrategi og salg. Morten har en Bachelor fra Handelshøyskolen BI, og har også erfaring som prosjektleder for en rekke større prosjektjobber.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Privat.
Besøk
VB Bloggen Proff ›

Knapp: Last ned Sjekkliste: slik sjekker du varmtvannsberederen

Siste innlegg