Sprinkler- eller vanntåkeanlegg?

Av Håkon Rognstad 6. mai 2021

Vanntåke-1

Hvorfor velger noen sprinkler, mens andre går for vanntåke? Bruk av vanntåke i Norge øker stadig, og nå er den europeiske standarden bransjen har etterspurt, NS-EN 14972-1, endelig publisert.  Vi har tatt for oss likheter og forskjeller mellom de ulike systemene, og gir deg noen råd slik at du kan velge rett brannslokkesystem til ditt bygg!

Konvensjonelle brannslokkeanlegg skal redde liv og verdier

Vi skiller mellom brannslokkeanlegg for bolig, og konvensjonelle brannslokkeanlegg, som er aktuelt for næringsbygg. Sprinkler- og vanntåkeanlegg for bolig skal redde liv, mens konvensjonelle sprinkler- og vanntåkeanlegg skal redde liv og verdier.

Både sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg er rørsystem, oftest montert i taket, som leder vann fram til dyser. I dysene er det ventiler som er stengt av med en liten glassbulb. Den inneholder væske. Når temperaturen blir høy ved brann, utvides væsken og glassbulben eksploderer. Vannet spruter da ut fra den lokale dysen. Det er bare dysen(e) som ligger i sonen der det blir stor oppvarming, som løser ut.

Her kan du lese mer om ulike typer sprinkleranlegg.

Det finnes i hovedsak to forskjellige typer sprinkler- og vanntåkeanlegg med ulike egenskaper som kan brukes i næringsbygg:

 1. Våtanlegg med vann, eventuelt vann og glykol ved frostfare
 2. Tørranlegg som inneholder trykkluft

I mange tilfeller kan det være behov for å kombinere to eller flere typer slokkeanlegg i et bygg.

Last ned sjekkliste for egenkontroll av sprinkleranlegg »

Forskjellen på sprinkler- og tåkeanlegg

Både sprinkler- og vanntåkeanlegg spruter vann og slokker brann, men på forskjellige måter, og med ulike dråpestørrelser, vannmengder og trykk.

Enkelt forklart er dette hovedforskjellen på sprinkler- og vanntåkeanlegg:

 • Sprinklerdråper fukter og kjøler med vanndråper ≥ 1 mm i diameter, og med et vanntrykk på maks 12 bar - normalt ca. 4 bar
 • Vanntåkedråper fukter, kjøler og kveler med vanndråper < 1 mm i diameter, og med følgende vanntrykk:
   • Lavtrykksanlegg: maks 16 bar, normalt 5 - 12 bar
   • Høytrykksanlegg: > 60 bar

Hvorfor velger noen sprinkler, mens andre går for vanntåke?

Tradisjonelt har sprinkler vært det naturlige valget, da standarder for prosjektering, installering og vedlikehold har eksistert lenge. Nasjonale standarder for vanntåke har først kommet de seneste 8 – 10 årene. Med en felles europeisk vanntåkestandard å referere til, blir det vesentlig enklere å vurdere vanntåke, og å velge det systemet som oppfyller behovet best.

Vanntåkeanlegg bruker mindre vann enn sprinkleranlegg. Det gjør at kravene til vannforsyningen er noe lavere. På steder hvor det estetiske spiller en større rolle, kan vanntåkeanlegg ha en fordel med små deler og små rørdimensjoner som er lettere å montere «skjult». I nybygg er mange sprinkler- og vanntåkeanlegg integrert i takkonstruksjoner.

I Norge er det mest brukte vanntåkesystemet basert på lavtrykk med et rør-i-rør-system som støpes ned i platten- eller i plass-støpte dekker i leilighetsbygg. Systemet er vannskadesikret, utskiftbart og tar hensyn til ekspansjonskrefter. Det installeres i hele strekk fra fordeler til dyse, uten skjøter og bend. Systemet er raskt og effektivt å prosjektere og legge, samtidig som det minimerer installasjonsfeil.

Dråpenes størrelse og mindre vannmengde gjør også at vannskadene etter slokking med vanntåkeanlegg blir mindre omfattende enn med et tradisjonelt sprinkleranlegg.

Tåkeanlegg kan derfor også være mer aktuelt for eksempel på museer, gallerier og i verneverdige bygninger, men er også vanlig i næringsbygg, og der hvor tilgangen på vanntrykk er begrenset.

Sprinkler- og vanntåkeanlegg blir nøye testet

Sprinklertester baserer seg i hovedsak på å spre en gitt minimum vannmengde i arealene:

 • For bolig type 1 og 2 anlegg er det 2,1 mm/m² per minutt. Type 3 krever 4,1 mm/m² per minutt.
 • For ordinær fareklasse er kravet 5 mm/m² per minutt.

Vanntåkesystemer skal gjennomføre stor-skala branntester for arealene de beskytter. Det skal dokumenteres at:

 • Kontroll- og slokkeeffekten er ivaretatt
 • Vannmengden og trykket som er benyttet i de beståtte testene - i tillegg til avstand mellom dyser og takhøyder - er grunnlaget for prosjektering og installasjon

Det gir åpning for å tilpasse systemene for arealene som skal sikres, og å bruke mindre vann enn en gitt definert vannmengde stipulert i en standard.

Les også: Hvordan planlegge brannsikring og brannslokkesystemer i næringsbygg

Gjennom beregninger får man informasjon om hvilket trykk og vannmengde det enkelte anlegg skal ha. Det er viktig at vanntilførselen holder det minimumstrykket og den vannmengden som er foreskrevet ved beregnet forbruk. Derfor er det et krav at vanntilførselen blir testet jevnlig, og at testene blir dokumentert.

Installasjon og vedlikehold

Vanntåkeanlegg og sprinkleranlegg er sårbare for feil, og krever nøye planlegging og kunnskap når de installeres. For dimensjonering, installering og vedlikehold gjelder følgende standarder:

 • NS-EN 12845: For konvensjonelle sprinkler
 • NS-EN 16925: For boligsprinkler
 • NS-EN 14972-1: For vanntåke

Merk deg også følgende:

Les mer: Hvilke krav skal du stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg?

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant og nyttig informasjon på ett sted. Vi anbefaler også å laste ned sjekklisten for sprinkleranlegg.

New call-to-action

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert med Svein Heggebø som  forfatter. Artikkelen har blitt oppdatert av ny forfatter før  republisering.

Temaer: Brann og sikkerhet


Håkon Rognstad's photo

Av: Håkon Rognstad

Håkon Rognstad jobber er daglig leder og prosjekteringsansvarlig for VB Rognstad VVS. Her har han jobbet siden 1993, først som lærling og deretter som rørlegger i 10 år. Håkon fikk mesterbrevet i 1997 og tok videre utdanning innen prosjektering og utførelse av gassteknikker og sprinkler i 2015. Han er FG-godkjent for sprinkler og gass, for kontrollerende, prosjektering og utførelse, og innehar sentral godkjenning i klasse 3 for VVS-fagene. Som daglig leder og prosjekteringsansvarlig, styrer Håkon 10 rørleggere og leder større prosjekter innen VVS for proffkunder. Alle prosjekt og oppdrag utføres uten bistand av eksterne konsulenter.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg