Sprinkler- eller vanntåkeanlegg?

Av Svein Heggebø 5. desember 2019

Hva er forskjellene på et vanntåkeanlegg og et sprinkleranlegg?

Hvorfor velger noen sprinkler, mens andre går for vanntåke? Vi har tatt for oss likheter og forskjeller, og gir deg noen råd slik at du kan velge rett brannslokkesystem til ditt bygg!

Konvensjonelle brannslokkeanlegg skal redde liv og verdier

Vi skiller mellom brannslokkeanlegg for bolig og konvensjonelle brannslokkeanlegg, som er aktuelt for næringsbygg. Sprinkler- og vanntåkeanlegg for bolig skal redde liv, mens konvensjonelle sprinkler- og vanntåkeanlegg skal redde liv og verdier.

Både sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg er rørsystem, oftest montert i taket, som leder vann fram til dyser. I dysene er det ventiler som er stengt av en liten glassbulb. Den inneholder væske. Når temperaturen blir høy ved brann, utvides væsken og glassbulben eksploderer. Vannet spruter da ut fra den lokale dysen. Det er bare dysen(e) som ligger i sonen der det blir stor oppvarming, som løser ut.

Her kan du lese mer om ulike typer sprinkleranlegg.

Det finnes i hovedsak to forskjellige typer sprinkler- og vanntåkeanlegg med ulike egenskaper som kan brukes i næringsbygg:

  1. Våtanlegg med vann, eventuelt vann og glykol ved frostfare
  2. Tørranlegg som inneholder trykkluft

I mange tilfeller kan det være behov for å kombinere to eller flere typer slokkeanlegg i et næringsbygg.

Les også: Hvordan planlegge brannsikring og brannslokkesystemer i næringsbygg

Forskjellen på sprinkler- og tåkeanlegg

Både sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg spruter vann og slokker brann, men på forskjellige måter, og med ulike dråpestørrelser, vannmengder og trykk.

Enkelt forklart er hovedforskjellen på sprinkler- og vanntåkeanlegg:

  • Sprinklerdråper fukter og kjøler
  • Vanntåkedråper fukter, kjøler og kveler

I et vanntåkeanlegg spruter det bittesmå vanndråper ut av dysene når de blir utløst av brann. Dråpene er så små at de oppleves som tåke. Brann trenger som kjent oksygen, og «tror» at den får oksygen av tåken. Men vannet den får i stedet, kveler brannen.

Teknisk forklart er forskjellen at sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg har ulike definisjoner:

Sprinkler

  • Vanndråper >= 1 mm i diameter
  • Vanntrykk maks 12 bar, normalt cirka 4 bar

Vanntåke

  • Vanndråper < 1 mm i diameter, det vil si vann i «tåkeform»
  • Vanntrykk til lavtrykksanlegg maks 16 bar, normalt 12 bar
  • Vanntrykk til høytrykksanlegg > 60 bar

I praksis betyr dette at vanntåkeanlegg kan ha mindre rørdimensjoner enn tradisjonelle sprinkleranlegg for å oppnå samme slokkeeffekt. Ulempen med vanntåkeanlegg er at det nesten alltid må ha en trykkøkningspumpe.

Behovet for en pumpesentral er hovedgrunnen til at vanntåkeanlegg gjerne ligger noe høyere i pris enn sprinkleranlegg, som kan klare seg med trykket i kommunal ledning – med mindre dette ikke er for lavt. I så tilfelle må også sprinkleranlegg ha en pumpesentral til å øke trykket, og prisforskjellen mellom anleggene blir jevnet ut.

Hvorfor velger noen sprinkler, mens andre går for vanntåke?

Et brannslokkeanlegg med vann blir vanligvis installert når man bygger nytt bygg, men også en del eksisterende bygg etterinstallerer brannslokkeanlegg.

Det er vanligvis et kostnadsspørsmål om man skal gå for det ene eller det andre, men det finnes også bygg der vanntåke ikke er godkjent. Kostnadsforskjellen ligger som nevnt hovedsakelig i at man må inn med trykkøkningspumpe i vanntåkeanlegg, noe som også genererer en litt mer omfattende elektroinstallasjon.

Hovedrør i vanntåkeanlegg er normalt lagt med syrefaste rør. Det gir et anlegg lang og uproblematisk levetid, da det ikke utvikles noen form for korrosjon i rørene.

Sprinkleranlegg er vanligvis lagt med sorte stålrør. Begge former for brannslokkeanlegg blir installert med ulike typer rør av plast, for eksempel CPVC og Red Pipe der slike rør er godkjent brukt.

I en del vanntåkeinstallasjoner kan man bruke dyser med lavt trykkfall og med god tilgang på vanntrykk, vil dette gjøre vanntåkeanlegg direkte økonomisk konkurransedyktige opp mot sprinkleranlegg hvis man unngår å installere trykkøkningspumpe.

Når er det mest hensiktsmessig å velge vanntåkeanlegg?

Vanntåkeanlegg bruker litt mindre vann enn sprinkleranlegg. Det gjør at kravene til vannforsyningen er noe lavere.

Dråpenes størrelse og mindre vannmengde gjør også at vannskadene etter slokking med vanntåkeanlegg blir mindre omfattende enn med et tradisjonelt sprinkleranlegg. Tåkeanlegg kan derfor være mer aktuelt for eksempel på museer, gallerier og i verneverdige bygninger, men er også vanlig i næringsbygg og der hvor tilgangen på vanntrykk er begrenset.

På steder hvor det estetiske spiller en større rolle, kan vanntåkeanlegg ha en fordel med små deler og små rørdimensjoner som er lettere å montere «skjult». I nybygg er mange sprinkler- og vanntåkeanlegg integrert i takkonstruksjoner. 

Sprinkler- og vanntåkeanlegg blir nøye testet

Gjennom beregninger får man informasjon om hvilket trykk og vannmengde det enkelte anlegg skal ha. Det er viktig at vanntilførselen holder det minimumstrykket og den vannmengden som er foreskrevet ved beregnet forbruk. Derfor er det et krav at vanntilførselen blir testet jevnlig, og at testene blir dokumentert.

Installasjon og vedlikehold

Vanntåkeanlegg og sprinkleranlegg er sårbare for feil, og krever nøye planlegging og kunnskap når de installeres.

Rørene i tåkeanlegg må tåle høyere trykk enn rørene i sprinkleranlegg, samtidig som de har en mindre dimensjon. Hvor rent vannet er, har også betydning. Hvis anlegget blir utløst, blir vannet presset ut gjennom ørsmå åpninger i sprinklerdyse og vanntåkedyse. Det er derfor viktig at vannet er rent og fritt for partikler som kan tette dysene.

Merk deg også følgende:

Les mer: Hvilke krav skal du stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg?

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant og nyttig informasjon på ett sted. Vi anbefaler også å laste ned sjekklisten for sprinkleranlegg.

New call-to-action

 

Temaer: Sprinkleranlegg, Brannsikring


Svein Heggebø's photo

Av: Svein Heggebø

Svein Heggebø jobber som faglig leder hos VB Tekniske. VB Tekniske eies av VB, og leverer tekniske tjenester til både medlemsbedrifter og bedrifter utenfor kjeden. Svein er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet som prosjektleder i Skår VVS, prosjektingeniør i rådgiverselskapet VVS Prosjekt Førde (nå oppkjøpt av Norconsult), og avdelingsleder og markedsansvarlig i GK Norge, avdeling Førde. I 2010 var han med på å starte VB Tekniske, og jobbet som daglig leder ut 2016. Svein har FG-godkjenning for sprinklerprosjektering og kontroll både etter NS-EN 12845 og NFPA-13.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle