Sprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg?

Av Svein Heggebø 12. oktober 2017

Hva er forskjellene på et vanntåkeanlegg og et sprinkleranlegg?

I et næringsbygg skal brannsikring ta vare på både mennesker og materielle verdier. Hvilken type brannslokkesystem skal du velge? Her tar vi for oss fellesnevnere og forskjeller mellom sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg, og ser på faktorer som spiller inn når du skal velge rett anlegg til ditt bygg.

Brann kan være katastrofalt. Sommeren 2017 var verden vitne til et av de verst tenkelige scenarioene da en boligblokk i London ble slukt av flammer. Mistanker om brudd på brannvernregler ble rettet både mot byggeier og bygningsfirmaet som utførte rehabiliteringsarbeid på fasaden i 2016.  

Tragedien i London er en hjerteskjærende påminnelse om hvor viktig det er å sikre bygninger og menneskene som oppholder seg der mot brann. Lovgivningen i Norge er strengere enn i mange andre land når det kommer til brannsikkerhet, og det skal vi være glade for. 

Vi har tidligere omtalt krav til brannsikring i næringsbygg her på VB-bloggen. Men hva slags brannsikring skal du velge når du skal beskytte både mennesker og materielle verdier? Hvorfor velger noen sprinkler, mens andre går for vanntåke?

Sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg – samme prinsipp

Vi skiller mellom brannslokkeanlegg for bolig og konvensjonelle brannslokkeanlegg, som er aktuelt for næringsbygg. Sprinkler- og vanntåkeanlegg for bolig skal redde liv, konvensjonelle sprinkler- og vanntåkeanlegg skal redde liv og verdier.

Helt enkelt forklart er sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg et rørsystem, oftest montert i taket, som leder vann fram til dyser. I dysene er det ventiler som er stengt av en liten glassbulb. Denne inneholder væske. Når temperaturen blir høy ved brann, utvides væsken og glassbulben eksploderer. Vannet spruter da ut fra den lokale dysen. Det er bare dysen(e) som ligger i sonen der det blir stor oppvarming, som løser ut.

Her kan du lese mer om ulike typer sprinkleranlegg.

Det finnes i hovedsak to forskjellige typer sprinkler- og vanntåkeanlegg med ulike egenskaper som kan brukes i næringsbygg:

  1. Våtanlegg med vann, eventuelt vann og glycol ved frostfare.
  2. Tørranlegg som inneholder trykkluft, eller som er trykkløse og blir styrt av ulike typer sprinklerventiler.

I mange tilfeller kan det være behov for å kombinere to eller flere typer slokkeanlegg i et næringsbygg.

LES OGSÅ: Hvordan planlegge brannsikring og brannslokkesystemer i næringsbygg

Den lille, store forskjellen

Både sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg spruter vann og slokker brann, men på forskjellige måter, og med ulike dråpestørrelser, vannmengder og trykk.

Enkelt forklart er hovedforskjellen på sprinkler- og vanntåkeanlegg:

  • Sprinklerdråper fukter og kjøler
  • Vanntåkedråper fukter, kjøler og kveler

Med et vanntåkeanlegg spruter det bittesmå vanndråper ut av dysene når de blir utløst av brann. Dråpene er så små at de oppleves som tåke. Brann trenger som kjent oksygen, og «tror» at den får oksygen av tåken. Men vannet den får i stedet, kveler brannen.

Teknisk forklart er forskjellen at sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg har ulike definisjoner:

Sprinkler

  • Vanndråper >= 1 mm i diameter.
  • Vanntrykk maks 12 bar, normalt cirka 6 bar.

Vanntåke

  • Vanndråper < 1 mm i diameter, det vil si vann i «tåkeform».
  • Vanntrykk til lavtrykksanlegg maks 16 bar, normalt 12 bar.
  • Vanntrykk til høytrykksanlegg > 60 bar.

I praksis betyr dette at vanntåkeanlegg kan ha mindre rørdimensjoner enn tradisjonelle sprinkleranlegg for å oppnå samme slokkeeffekt. Ulempen med vanntåkeanlegg er at det nesten alltid må ha en trykkøkningspumpe.

Behovet for en pumpesentral er hovedgrunnen til at vanntåkeanlegg gjerne ligger noe høyere i pris enn sprinkleranlegg, som kan klare seg med trykket i kommunal ledning – med mindre dette er for lavt. I så tilfelle må også sprinkleranlegg ha en pumpesentral til å øke trykket, og prisforskjellen mellom anleggene blir jevnet ut.

Når er det mest hensiktsmessig å velge vanntåkeanlegg?

Vanntåkeanlegg bruker litt mindre vann enn sprinkleranlegg. Det gjør at kravene til vannforsyningen er noe lavere.

Dråpenes størrelse og mindre vannmengde gjør også at vannskadene etter slokking med vanntåkeanlegg blir mindre omfattende enn med et tradisjonelt sprinkleranlegg. Tåkeanlegg kan derfor være mer aktuelt for eksempel på museer, gallerier og i verneverdige bygninger, men er også vanlig i næringsbygg og der hvor tilgangen på vanntrykk er begrenset.

På steder hvor det estetiske spiller en større rolle, kan vanntåkeanlegg ha en fordel med små deler og små rørdimensjoner som er lettere å montere «skjult». I nybygg er mange sprinkler- og vanntåkeanlegg integrert i takkonstruksjoner. 

Installasjon og vedlikehold

Vanntåkeanlegg og sprinkleranlegg er sårbare for feil, og krever nøye planlegging og kunnskap når de installeres.

Rørene i tåkeanlegg må tåle høyere trykk enn rørene i sprinkleranlegg, samtidig som de har en mindre dimensjon. Hvor rent vannet er, har også betydning. Hvis anlegget blir utløst, blir vannet presset ut gjennom ørsmå åpninger i sprinklerdyse og vanntåkedyse. Det er derfor viktig at vannet er rent og fritt for partikler som kan tette dysene.

Sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg regnes som spesialprodukter, og alle som prosjekterer, monterer og utfører service på slike anlegg må være spesialutdannet og ha gyldig autorisasjon for denne type arbeider. Lovverket krever også at alle brannslukkesystemer skal kontrolleres en gang i året, og at det skal utføres service etter retningslinjene som er gitt av leverandøren.

LES OGSÅ: Hvilke krav skal du stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg?

Sprinkler- og vanntåkeanlegg blir nøye testet

Gjennom beregninger får man informasjon om hvilket trykk og vannmengde som hvert anlegg skal ha. Det er viktig at vanntilførselen holder det minimumstrykket og den vannmengden som er foreskrevet ved beregnet forbruk. Derfor er det et krav at vanntilførselen blir testet jevnlig, og at testene blir dokumentert.

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant og nyttig informasjon på ett sted. Vi anbefaler også å laste ned e-boken nedenfor!New Call-to-action

Temaer: Sprinkleranlegg, Brannsikring


Svein Heggebø's photo

Av: Svein Heggebø

Svein Heggebø jobber som faglig leder hos VB Tekniske. VB Tekniske eies av VB, og leverer tekniske tjenester til både medlemsbedrifter og bedrifter utenfor kjeden. Svein er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet som prosjektleder i Skår VVS, prosjektingeniør i rådgiverselskapet VVS Prosjekt Førde (nå oppkjøpt av Norconsult), og avdelingsleder og markedsansvarlig i GK Norge, avdeling Førde. I 2010 var han med på å starte VB Tekniske, og jobbet som daglig leder ut 2016. Svein har FG-godkjenning for sprinklerprosjektering og kontroll både etter NS-EN 12845 og NFPA-13.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle