Rotter i avløpsrørene? Slik stopper du dem!

Av Kari Rigstad 23. desember 2020

Rotter i avløpsrøret_VB_abs skadedyrkontroll-119570-edited.jpg

Rotter og andre skadedyr forårsaker skader for millionbeløp hvert år. Én ting er at de er i stand til å gnage seg gjennom det meste - som ledninger, rør og betong. Men i tillegg kan de klatre. Opp gjennom rør. Og det er akkurat det problemet vi har tatt for oss her. For hva kan du gjøre for å hindre dem i å kravle opp rørene i ditt bygg?

Rotter og internkontroll? 
Ja, på en måte begynner det faktisk med det. Det er kanskje ikke rotter du først og fremst forbinder med internkontroll, men det er en sammenheng: I følge forskrift om skadedyrbekjempelse plikter både eiere og brukere av bygninger å iverksette tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr. Med den plikten kommer også krav til internkontroll.

Det betyr at du som eier eller bruker av bygning er ansvarlig for å:

 • Sette i verk tiltak
 • Innføre rutiner
 • Avdekke risikoforhold 

Og alt skal dokumenteres skriftlig. Spør skadebekjempelsesfirmaet om råd hvis du er usikker. Be om å få dokumentasjon på utført arbeid og kontroll hvis du ikke får det uoppfordret. Det samme gjelder selvfølgelig rørleggerarbeider.

Nå som vi har fastslått at ansvaret ligger hos deg som byggeier, eller bruker, la oss gå videre til forebygging. For det er her den viktigste jobben ligger: Hvordan kan du hindre at rotter kommer kravlende opp rørene i bygget? Her er en liste over mulige tiltak:

Hvordan hindre rotter i avløpsrørene?

 • Sørg for at medarbeidere og brukere i bygget er kjent med rutiner. På steder hvor det lages mat er dette ekstra viktig. Det slurves nemlig mye med neste punkt
 • Ikke kast matrester og fett i sluk. Det skal deponeres som matavfall
 • Tett gamle avløpsrør og sørg for at gamle rør blir forskriftsmessig plombert - av fagfolk. Plastkopper, tepper o.l. holder ikke rottene borte
 • Sjekk at alt blir tettet hvis det blir foretatt endringer i rørsystem - som for eksempel hvis toaletter har blitt flyttet
 • Hold gamle rør vedlike. Bytt ut eller legg rør i rør hvis nødvendig. Husk at sluk, vinkler og skjøter på rør er sårbare punkter 
 • Sjekk rør- og avløpsrør med jevne mellomrom
 • Spyl eventuelt rør. Behovet for rørspyling kan være større der det er dårlig fall på rør 
 • Installer rottestoppere i bunnen av rørene. Det er billig forsikring! 
 • Sjekk at tilbakeslagsventiler og vannlåser er intakte 
 • Sørg for at slukristene er skrudd fast hvis dere har dusjanlegg i bygget. Da kommer i hvert fall ikke rottene lenger, hvis de skulle lykkes med å klatre opp
Ved å forebygge bidrar du til å holde rottene unna. I tillegg bidrar du til at folk vil trives i bygget ditt. Dessuten blidgjør du myndighetene - og forsikringsselskapene, ikke minst.  Ved å unnlate å forebygge, kan du nemlig risikere at forsikringspremien blir avkortet.

 

Hva dekker forsikringen hvis rottene kommer på besøk?

Veldig mange privatpersoner har skadedyrbekjempelse inkludert i forsikringen sin, men på næringslivssiden er det ofte dårligere stelt. Og til tross for at stadig flere begynner å forstå verdien av det å være forsikret mot slike problem, er det fortsatt et flertall av byggeiere som ser ut til å tenke at det fungerer helt fint uten en slik forsikring - fram til den dagen noe skjer.

De fleste har dekning for følgeskader inkludert i forsikringen, men ikke bekjempelse. Ei heller åpning av stedet hvor skadedyrene kommer. I noen tilfeller hvor rør ligger skjult i tak og vegger kan en slik jobb bli komplisert og omfattende. Så omfattende at det i ettertid er lett å se at det hadde lønnet seg å ha en tilleggsforsikring. Kanskje noe å tenke på?

Rammeavtale mellom VB og ABS skadedyrkontroll

VB samarbeider med ABS skadedyrkontroll. Det betyr at uansett om du kontakter oss eller en VB Rørlegger, kan vi hjelpe deg med hele problemet - også før det blir et problem. Det handler om å tenke preventivt. Da vil ikke rottene komme vannveien til ditt bygg.

New Call-to-action

 

Temaer: Vann og avløp, VVS-installasjoner


Kari Rigstad's photo

Av: Kari Rigstad

Kari Rigstad jobbet som fagsjef i ABS Skadedyrkontroll AS før de fusjonerte med Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS. I februar 2021 begynner hun som fagsjef i NOKAS Skadedyrkontroll. Hun har jobbet i bransjen siden 2011. Hun har en Cand. Scient i Biologi, Universitetet i Oslo. Som fagsjef har hun hovedansvaret for opplæring og veiledning av alle skadedyrteknikere og videreutvikling av behandlingsmetoder, i tillegg til at hun holder kurs ved behov. Hun holder bl.a. kontroll på kjemikalieregelverket, interne skadedyrprosedyrer og firmaets internkontroll. Kari er også en dreven skadedyrtekniker og kjenner faget godt.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg