Klar for nullenergi-boliger i ditt neste byggeprosjekt?

Av Marcus Kanewoff 3. juni 2021

Verksbyen_oversikt_solvarme_HYSS_VB_v2-1Fotokilde: Free Energy

Dagens boligutbyggere må kunne tilby morgendagens boligstandard. Det betyr klimasmarte, miljøvennlige energiløsninger som bidrar til at energiforbruket i boligene går i null - eller aller helst -i pluss. HYSS gjør dette mulig.

Hva er HYSS®?

HYSS (Hybrid Solar System) er et energisystem som kombinerer varmepumpeteknologi, solvarme og solpaneler på en optimal måte. Systemet kan benyttes sammen med bergvarmepumper, jordvarmepumper eller sjøvarmepumper – i kombinasjon med solenergi. Varmepumpene som inngår i løsningen gir, i tillegg til varme og varmtvann, både aktiv og passiv kjøling.

Ved å benytte solvarme til varme og varmtvannsberedning, og fremfor alt til varmepumpeeffektivisering (høyere innkommende brinetemperatur* til kompressoren), gjennom store deler av året, oppnår HYSS en årsvarmefaktor for varme og varmtvann på 5-7. Dette er omtrent dobbelt så høyt som konvensjonell teknologi for bergvarmepumper. Overskuddsvarme kan sesonglagres i geotermos eller annet energilager og gi en årsvarmefaktor (for varme og varmtvann) på opptil 8! Det betyr at 1 kWh driftsenergi vil gi 8 ganger mer energi tilbake i form av varme og varmtvann.

Solvarmen gjør at kompressorens driftstid reduseres, noe som forlenger varmepumpens levetid. Løsningen tilfredsstiller energimerkingen A+++ for både varme og varmtvann.

Les mer: Fra oljefyr til hybrid solenergiløsning i barndomshjemmet

Solfangere sørger for oppvarming og varmtvann, mens solceller produserer elektrisitet. Sammen kan disse kombineres i plasseffektive hybridpaneler, som utfører begge oppgavene i ett og samme panel. Hybridpanelene er fire ganger mer effektive enn solpaneler siden de leverer en betydelig andel varme i tillegg til elektrisitet. Og ettersom solcellene blir kjølt ned av en væskebåren krets, genererer de også inntil 10 prosent mer elektrisitet per m² årlig sammenlignet med konvensjonelle solpanel. Hybridpanelene har samme design som solpanelene, så hvis en velger å kombinere de ulike typene, vil det uansett gi et enhetlig visuelt uttrykk.

Skjermbilde_HYSS_hybridpanel_solceller_solfangere

Du kan lese mer om HYSS og hvordan systemet fungerer her.

Konkurransedyktige boligprosjekt som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor

Du har kanskje hørt om Future Living og Arca Nova. I Fredrikstad, nærmere bestemt i Verksbyen, en ny, smart og bærekraftig bydel, er de i full gang med det som så langt kanskje er Norges mest innovative og framtidsrettede boligprosjekt. Her kommer det mer enn 1500 nye plussenergiboliger, altså boliger som produserer mer strøm enn de forbruker. Mange av boligene er allerede tatt i bruk av fornøyde – og bevisste – beboere.

Verksbyen_oversikt7_solvarme_HYSS_VB_1200x900Verksbyen med plussenergiboliger. Foto: Free Energy./Arca Nova

I Salem utenfor Stockholm, har Skanska satset på HYSS i sitt boligprosjekt, Norra Vitsippan. Her har de utviklet klimasmarte nullenergihus med konkurransedyktige husleier. Prosjektet, som består av 108 utleieleiligheter fordelt på syv bygg, skal ferdigstilles i 2021. Kombinasjonen av solfangere og bergvarme vil redusere energibehovet med 80 prosent. Og ved å toppe det med bruk av solceller, blir resultatet et netto nullenergiprosjekt.

Norra Vitsippan_solvarme_Free Energy_Skanska.1-1Klimatilpassede boliger, Norra Vitsippan. Foto: Free Energy/Skanska

Det at Skanska valgte Hyss i stedet for konvensjonelle bergvarmepumper i dette byggeprosjektet, medførte en ekstrainvestering på halvannen million kroner. Likevel, ekstrainvesteringen vil være nedbetalt i løpet av ti år. Og byggene kan sole seg i glansen av å ha minimerte livstidsutslipp.

Les også: Smarte løsninger som gjør boligprosjektet grønt

Går du for null eller pluss i ditt neste boligbyggeprosjekt?

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Da må byggebransjen, som bidrar med en stor andel av utslippene, ta ansvar og gjøre noe.

Både myndigheter og boligkjøpere etterspør i stadig større grad bærekraftige boliger. Samtidig forventer kjøperne komfort og smarte løsninger. Det finnes en løsning som kan innfri begge deler: HYSS. Du kan velge å gå for det i ditt neste boligbyggeprosjekt. Og gå i pluss. Kontakt gjerne Free Energy eller en VB-rørlegger for en nærmere prat om hvordan det kan gjøres.

New Call-to-action

*Temperaturen på brinevæsken; en glykolvæske som er i det lukkede systemet til varmepumpen og HYSS-løsningen.

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Marcus Kanewoff's photo

Av: Marcus Kanewoff

Marcus Kanewoff er CEO i Free Energy AS. Han er utdannet ingeniør i strømforsyningen med tilleggsutdannelse i VVS og en Diploma i markedsføringsøkonomi (DIHM). Marcus har lang erfaring fra det nordiske VVS-markedet som konsernsjef i Roth Nordic. I løpet av de 10 årene han var her tredoblet han omsetningen, doblet selskapets markedsandel og oppnådde de internasjonale gruppenes langsiktige økonomiske mål.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg