Hva er viktig å tenke på under prosjektering av VVS-anlegg?

Av Einar Kristoffer Larsen 2. august 2018

shutterstock_603869330-128948-edited

God prosjektering er en forutsetning for et vellykket prosjekt, uansett hva slags prosjekt det er snakk om. Vi i VB Tekniske jobber mye med prosjektering av VVS-installasjoner i samarbeid med forskjellige VB-bedrifter. I denne artikkelen deler jeg noen grunnleggende tips som kan være nyttige for deg som er ny på området.

Sett av god tid til prosjektering

Ofte haster det med å komme i gang med et prosjekt, og tidsfristene kan være så korte at det er ubehagelig å tenke på hvordan en skal klare det. Har du mulighet, så senk farten i prosjekteringsfasen. Å slurve her, kan gi mange og uønskede følgeskader for resten av prosjektet. Og ikke minst store økonomiske konsekvenser. Så sett av tid, og ta for deg funksjonsbeskrivelsen!

Start med funksjonsbeskrivelse og brannkonsept

Når prosjekteringen starter, bør utgangspunktet være byggherres funksjonsbeskrivelse. Videre er det i tillegg til tegninger, selvfølgelig en rekke lover og forskrifter som legger føringer for hvilke planer som legges, og for valg av løsninger og utstyr. Dette må du ha kontroll på, og har du ikke den kontrollen – så ikke vær redd for å være ærlig, og spør noen i stedet. Det er mye bedre!

Alle norske bygninger sikres mot brann. Det innebærer også at det i mange byggeprosjekt foreligger krav om egen brannprosjektering/brannkonsept. Noe som i tilfelle bør være tidlig på plass, slik at løsningen kan implementeres i byggets øvrige prosjektering. I mange tilfeller vil det være krav om sprinkling. Dette tar plass og skal legges i henhold til forskriftene. Det er derfor viktig at dette koordineres med de andre fagene.

Se også: Viktige krav og standarder for rørbransjen

Sørg for å få det som trengs av informasjon fra arkitekten

Videre handler det om å samle sammen nødvendig informasjon, og her er det lov å være litt kravstor: Når det gjelder tegninger bør du kontrollere at du får alt nødvendig underlag fra arkitekten, både plantegninger og øvrig informasjon om bærevegger og gulvløsninger, slik at ventilasjonssystem, energikilder og liknende kan prosjekteres.

Forhåpentligvis har arkitekten har fått med seg innspill fra rådgivere på de forskjellige fagområdene, som sanitær og elektro, på tegningen du får. Hvis de har fått anledning til å gi råd allerede på tegnestadiet, er det mindre fare for at det oppstår feil på et senere tidspunkt.

I enkelte prosjekt er løsninger valgt, og dermed er oppgaven å få plass til det som er planlagt for de tekniske anleggene.

Det kan bli dyrt å rykke tilbake til start: Involver VVS-rådgiver på et tidlig tidspunkt

Rådgiveren bør altså tidlig inn i prosjekteringsfasen, aller helst når arkitekt og utbygger starter med tegningene. Det reduserer faren for feil, og dermed også uforutsette kostnader. En rådgiver kan avklare oppstikk, kommunale rørføringer, og hvor rør bør legges i bakken. Når betongen først er støpt, blir det både dyrt og komplisert, for ikke å snakke om umulig, å rykke tilbake til start.

Brukermedvirkning

Det kan være fornuftig at byggherre i en tidlig fase også møter brukerne slik at alle ønsker fra dem har blitt tatt hensyn til.  Dette blir igjen grunnlag for arkitekten, slik at alle krav blir innarbeidet i prosjektet.

Når rørlegger senere kommer ordentlig på banen, vil brukerne kun kunne velge mellom helt konkrete ting som type toalett, servantbatterier eller andre ting som egentlig ikke har så stor innvirkning på totalresultatet.

Finn en rørlegger du kan stole på ved gjennomføring av et prosjekt

Lavest mulig pris er gjennomgangstonen i de aller fleste prosjekt. Likevel kan det vise seg å bli mer lønnsomt å velge en samarbeidspartner som kanskje ikke tilbyr de laveste prisene, men som du vet du kan stole på. En som leverer i henhold til avtalt tid – og i riktig kvalitet. Som har kapasitet og gjennomføringsevnen som skal til for å fullføre prosjektet. Og som kan samarbeide med øvrige faggrupper, ikke minst. Det blir stadig viktigere.

Private kan velge hvem de vil bruke, men det er ikke like lett for offentlige byggherrer. For dem kan dette løses med rammeavtaler slik at en har et fåtall, gjerne tre, som prosjekter kan fordeles mellom.

Nyttige verktøy for prosjektering 

Verktøy er godt å ha, også når det gjelder prosjektering. Norske standarder, anvisninger fra SINTEF Byggforsk, og Rørhåndboka anbefales for deg som skal jobbe med prosjektering.

BIM kan også i mange tilfeller være et nyttig verktøy. Det gjør det mulig for alle fag å samles om en 3-dimensjonal modell på en plattform der alle fag vises og eventuelle kollisjoner blir tydelige.

I tillegg bidrar BIM til å redusere faren for feil betraktelig fordi tegningene er oppdatert til enhver tid. Det blir stadig flere prosjekter der dette er et krav i prosjekteringen.

Jevnlige eller ukentlige møter

Selv om plattformer som BIM gjør det mulig for de involverte å treffes virtuelt, betyr ikke det at fysiske møter har blitt overflødig. Jevnlige møter er en viktig faktor for å sikre god kommunikasjon og oppfølging i prosjektet.

Vi anbefaler også et besøk på temasiden vår VVS i næringsbygg og offentlige bygg. Her har vi samlet mye nyttig informasjon på ett sted.

New Call-to-action

Temaer: VVS-installasjoner, Prosjekt, BIM


Einar Kristoffer Larsen's photo

Av: Einar Kristoffer Larsen

Einar K Larsen har tidligere jobbet som avdelingsleder hos VB Tekniske i Oslo. Einar er utdannet sivilingeniør i VVS-teknikk. Han har tidligere jobbet i Multiconsult og Unionconsult som prosjektleder i større og mindre prosjekter og foretatt tilstandskontroller av tekniske anlegg i kontor, hotell og svømmehaller.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg