Hva alle prosjektledere kan lære av byggeskandalen på stortinget

Av Marie Christine Sanner 19. april 2018

VB_Hva alle kan lære av byggeskandalen på stortinget

Sjelden har et byggeprosjekt gått så skeis som da Stortinget skulle utvide garasjen. Kostnaden på prosjektet gikk fra 350 millioner til 2,3 milliarder kroner, to toppledere mistet jobben, et privat selskap ble stevnet og brakker, kraner og stillaser har preget Prinsensgate 26 siden 2013. En slik situasjon vil være utenkelig for de fleste prosjektledere, men det er allikevel noen ting vi alle kan lære av denne offentlige fadesen.

Har du ikke tilstrekkelig teknisk kompetanse? Engasjer en byggeleder

Byggeprosjekter krever byggeteknisk kompetanse. Du må evne å oppdage svakheter i prosjekteringen, sørge for fullstendige utredelser og riktig kontraktgrunnlag. Har du ikke denne kompetansen blir du nødt til å kjøpe den, enten ved å bruke et konsulentselskap eller å engasjere en egen byggeleder. Dersom du står ovenfor et stort prosjekt og den tekniske kompetansen din er lav vil det ofte lønne seg å gå for alternativ to. Da vil du få en person som følger hele prosjektet og lavere konsulentutgifter.

Jeg har full forståelse for at det å innrømme egen utilstrekkelighet kan oppleves som vanskelig, men stortingsprosjektet gir et godt bilde av hvor galt det kan gå, både for prosjektet som helhet og for de involverte.

Avslutt alltid det opprinnelige prosjektet før du går i gang med utvidelser

Svært få prosjekter gjennomføres nøyaktig etter planen. Ofte oppstår det uforutsette endringer og avvik som går på bekostning av prosjektets ferdigstillelse og budsjett. Mindre avvik må håndteres fortløpende, men er det snakk om endringer som går utover det som er kontraktfestet er det svært viktig at man avvikler det eksisterende prosjektet før man i det hele tatt starter på det nye arbeidet.

Da vil det naturligvis følge en ny prosjekteringsrunde, samt at det må ut på ny tilbudsrunde. Men det vil sikre god prosjektstyring og forhindre at du havner i en situasjon hvor prosjektet ikke kan avvikles fordi det allerede er brukt for mye penger.

Les også: VVS-installasjoner i næringsbygg: 6 tips for effektiv og lønnsom prosjektgjennomføring

 

Du er ansvarlig for prosjekteringsgrunnlaget

Det hjelper lite å bruke kompetente ingeniører til prosjektering dersom grunnlaget de får ikke stemmer med virkeligheten. Dette problemet vil også få store følgefeil ettersom entreprenørene baserer tilbudet og arbeidet på dokumentmaterialet som prosjekterende utarbeider.

Rådgiveren har ansvar for å utarbeide beskrivelse, tegninger og kravspesifikasjon av prosjektet. Selv om entreprenør er pliktet til å gjennomføre en kontroll av prosjektmaterialet til rådgiveren, har de kun formelt ansvar over det de selv har prosjektert.

Håndter avvik fortløpende

Det vil alltid oppstå avvik i et byggeprosjekt, og hvordan du håndterer disse vil være helt avgjørende for prosjektets fremgang. Det er klart kostnadene baller på seg når snekkeren monterer en vegg før rørleggeren er ferdig med rørene bak.

Det er derfor viktig at du som prosjektleder fastsetter tydelige rammer for hvordan avvik skal meldes inn, og at du håndterer disse fortløpende. Det betyr ikke at du skal godta alle endringsforslag, men du må i hvert fall ta stilling til dem så fort som mulig.

Ikke undervurder prosjektet

Forhåpentligvis kommer ikke du som leser dette til å havne i en slik situasjon som Thommessen. Han - med flere - har utvilsomt hatt tøffe dager, og sikkert lært mye. Stortingspresidenten har innrømmet at presidentskapet undervurderte prosjektet, og sagt at "fremtidige byggeprosjekter må gjennomføres med vesentlige større krav til kompetanse, kapasitet og kvalitetssikring. "

Jeg synes denne uttalelsen oppsummerer det viktigste du bør være oppmerksom på som prosjektleder: Ikke undervurder prosjektet ditt, sørg for at du har kapasitet til å levere, vit at du har kompetansen som skal til for å gjennomføre. Og ikke minst: Sørg alltid for jevnlig kvalitetssikring. Da burde du slippe ubehagelige overraskelser.

Last gjerne ned e-boken om internkontroll nedenfor. Her får du praktiske tips om hvordan du kan bruke internkontrollen for å jobbe systematisk i hverdagen. Vil du lese mer om VVS i næringsbygg, anbefaler vi også et besøk på temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted.

New Call-to-action

kilde: nrk.no

Temaer: VVS-installasjoner, Prosjekt


Marie Christine Sanner's photo

Av: Marie Christine Sanner

Marie Christine Sanner arbeider som prosjektansvarlig i VB med hovedansvar for kompetanse, HMS og kvalitet. Hun er spesielt opptatt av kompetanseheving i faget, i tillegg til kvalitetssikring og dokumentasjon i hverdagen for lærlinger, rørleggere og prosjektledere i rørleggerbransjen. Å utvikle og kunne tilby kvalitetsfulle kompetanseprogrammer på vannbåren varme, sanitærteknikk og prosjektledelse, mener hun er avgjørende for å sikre riktig og oppdatert kompetanse i rørleggerfaget. Christine har i tillegg til lang arbeidserfaring som prosjektleder i en rørleggerbedrift, utdannelse innen prosjektledelse og HRM.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg