Dette må du vite om branntetting av rør

Av Christer Volden 13. april 2023

Rørlegger som jobber med rør

Branntetting av rør er et viktig tiltak for å redusere skadeomfanget ved en brann. Spørsmålet er hvem som sitter med ansvaret for at det blir fulgt opp og gjennomført.

En brann kan raskt spre seg gjennom røyk, ild og gnister. Brannvegger med flere tiltak har blitt obligatorisk med strengere krav, som begrenser brannspredningen. Branntetting av rør er det et lovpålagt regelverk for, men med ulik ansvarstilknytning gjennom montering og vedlikehold.

Hva vil branntetting av rør si?

Branntetting av rør er en livsviktig prosess som sørger for at rørsystemene i en bygning er beskyttet mot ødeleggende flammer og røyk. Dette brukes i både passive og aktive brannsikkerhetssystemer, og kan være avgjørende for å hindre en brann i å spre seg mellom ulike seksjoner, etasjer eller brannceller. En grundig uført branntetting kan redde liv og begrense skade på eiendom.

En branntetting kan bestå av enten en fugemasse eller en ekspanderende masse, som på en effektiv måte hindrer brann og røyk fra å spre seg gjennom rørsystemene. Passive brannsikkerhetssystemer har brannsikre isolasjonsmaterialer og tetningsprodukter som legges på rørene. Skal et rør byttes ut eller om branntettingen brytes, så må også branntettingen byttes ut. Aktive brannsikkerhetssystemer er brannsluknings- og ventilasjonssystemer som kan slukke brann eller fjerne røyken. Begge disse faktorene spiller på lag og er like viktige hvis en brann skulle oppstå.

Les mer: Hvordan planlegge brannsikring og brannslokkesystemer i næringsbygg?

Hvem har ansvaret for brannsikkerhet og branntetting i et bygg?

For å sikre at bygningen er så trygg som mulig i tilfelle brann, er det viktig at rørsystemene i bygningen blir designet, bygget og vedlikeholdt i samsvar med de gjeldende brannsikkerhetskravene. Derfor er god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike fagområdene viktig, helt fra første tegnestrek hos designeren til montering.

Under et leieforhold har både utleier og leietakere ansvar knyttet til generell brannsikkerhet. Når et bygg først blir oppført er det utbygger som har ansvaret for at dette blir gjort på korrekt måte og etter veiledningen til TEK17.

Ansvaret for brannsikkerhet i bygg ligger hos ulike aktører avhengig av faser i byggeprosessen. Generelt kan man si at ansvarsfordelingen for brannsikkerhet i bygg er som følger:

  1. Arkitekten: De er ansvarlige for å designe bygningen i samsvar med brannsikkerhetskrav og for å sørge for at alle relevante brannsikkerhetskrav er oppfylt i tegningene og beskrivelsene.

  2. Byggherre: Byggherren har ansvar for å sørge for at alle brannsikkerhetskrav er oppfylt før bygningen tas i bruk. De skal også sørge for at alle brannsikkerhetsrelaterte systemer, for eksempel brannvarslingssystemer og slokkesystemer fungerer som de skal.

  3. Entreprenør: Entreprenøren har ansvar for å sørge for at bygningen blir bygget i samsvar med tegningene og beskrivelsene, og at alle brannsikkerhetskrav er oppfylt.

  4. Driftsansvarlig: Driftsansvarlig har ansvar for å sørge for at brannsikkerhetsrelaterte systemer fungerer som de skal, og for å utføre regelmessige vedlikeholds- og kontrolloppgaver

Det er viktig å merke seg at det kan være variasjoner i ansvarsfordelingen avhengig av lovgivning og lokale regler. Det anbefales å sjekke med de lokale myndighetene for å være sikker på hvem som har ansvar for brannsikkerhet i et bestemt tilfelle.

Les mer: Sprinkler: Hva er forskjellen på tørranlegg, glykolanlegg og våtanlegg?

Hva er rørleggerens ansvar?

Som en profesjonell rørlegger er man pålagt å installere rørsystemene i samsvar med presise tegninger og beskrivelser, som i noen tilfeller også inkluderer brannsikkerhetsrelaterte systemer. Dette kan innebære å montere brannsikre tetninger på rørene for å forhindre brannspredning, eller å sette på brannsikre isolasjoner for å beskytte både rør og omgivelser.

Hvem som utfører selve monteringen kan variere, og det kan være enten rørleggeren selv eller andre fagfolk med korrekt opplæring og sertifisering. Uavhengig av hvem som står for monteringen, vil korrekt montering være helt avgjørende for å forhindre store skader, rust og lekkasjer.

De største utfordringene i denne sammenhengen ofte knyttet til kommunikasjon og mangelfull rapportering mellom ulike fagpersoner på et byggeprosjekt. Dette kan inkludere dårlig informasjon om rørtypen til branntetteren, slik at feil type masse blir brukt, eller at utskiftning av rør ikke blir rapportert, noe som nevnt krever ny branntetting.

Branntetting av rør handler ikke bare om å installere brannsikre systemer, men er også være en viktig del av en helhetlig brannsikkerhetsstrategi for å begrense skadeomfanget. Derfor er det helt avgjørende at man følger de riktige kravene og standardene for å sikre robust og effektiv brannsikkerhet.

New Call-to-action

Temaer: Brann og sikkerhet


Christer Volden's photo

Av: Christer Volden

Christer Volden jobber som daglig leder og prosjektleder for VoldenTollefsen AS. Han har vært i rørleggeryrket siden 2003 og ansatt i VoldenTollefsen fra 2009. Christer har utdanning fra teknisk fagskole i Grimstad på KEM linja. Læretid, svennebrev og mestergodkjenning ble gjennomført i Stavanger. Mye av arbeidstiden hans i dag går med til prosjektering og kalkulasjon av større prosjekt.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg