Har du kontroll på oljetanken din?

Av Bjarte Bjelkarøy 20. februar 2018

VB_fjerning-av-nedgravd-oljetank_Bjelland VVS_27331740_415607938859315_7050266883289888265_n-022295-edited.jpg

Har du en nedgravd oljetank i hagen? Da håper jeg du er klar over at du er ansvarlig både for selve tanken, og for eventuelle lekkasjer som måtte oppstå. I tillegg har du et ansvar for å passe på at tanken blir kontrollert regelmessig. Og for at den blir fjernet eller sanert hvis den ikke skal brukes lenger. I denne artikkelen deler jeg noen råd om hva du bør tenke på hvis du må fjerne oljetanken. I tillegg har jeg laget en enkel oversikt over hvilke krav som gjelder for kontroll av forskjellige oljetanker. 

Det er mye snakk om fjerning av nedgravde oljetanker nå om dagen. Og det er heller ikke så merkelig, siden vi nærmer oss 2020 og oljefyringsforbud. Mange er kjent med at oljetanker som ikke lenger er i bruk, som hovedregel må fjernes. Men at nedgravde oljetanker som fortsatt blir benyttet også skal kontrolleres med jevne mellomrom, er det færre som har kjennskap til. Og kontrollen er viktig, for du kan ha en tikkende miljøbombe i hagen din.

Den nedgravde oljetanken din kan være en potensiell miljøbombe

Gamle oljetanker innebærer en ganske stor forurensningsrisiko, og hvis tanken skulle begynne å lekke, er du i utgangspunktet erstatningsansvarlig for skader som måtte oppstå. Konsekvensen av en lekkasje kan bli en omfattende og kostnadskrevende ryddejobb i etterkant.

Blir grunnen forurenset, kan det faktisk også bli umulig å bo der. Det erfarte en familie fra Lier for noen år siden. Årsaken var riktignok en fyllingsfeil, og ikke lekkasje, men konsekvensene kan likevel bli de samme. Derfor er det viktig både av hensyn til miljø og egen lommebok, at du følger opp pålagte kontroller og får det dokumentert.

Nedgravde oljetanker som ikke lenger skal brukes, skal fjernes

I juni 2017 vedtok regjeringen det lenge omtalte oljefyringsforbudet som skal gjelde fra 1. januar 2020. Det betyr at du bare har et par år igjen før du ikke kan bruke oljetanken lenger, i hvert fall ikke til fossilt brensel. Men det er mulig å benytte bioolje i stedet. Da må du bare sørge for at den blir renset før du fyller på den nye oljen. Det beste alternativet er kanskje å montere ny innvendig tank som er tilpasset innendørs installasjon, og som er godkjent for plassering i fyrrom.

Er ikke bioolje et alternativ, må du sørge for at den nedgravde tanken blir tømt, rengjort innvendig, og fjernet. Det må også gjøres av godkjente fagfolk.

Kanskje er det derfor være like greit å forberede seg på arbeidet – og kostnaden - med å kvitte seg med oljetanken først som sist. Tanker som har ligget nedgravd mer enn 30 år er uansett klare for utbytting.

… og det vil trolig gjelde alle

Enkelte kommuner har fram til nå tillatt at mindre oljetanker blir rengjort, fylt med sand eller lignende, og stengt - sanert - i stedet for å bli gravd opp. Ligger tanken under støpt dekke eller bygningskonstruksjoner, som for eksempel en terrasse, kan du søke kommunen om fritak fra fjerning. Men fritak er unntaksvis, og det er uansett nødvendig å få tilgang til tanken med et hull som er stort nok til at tanken kan rengjøres og tettes igjen.

Forhør deg med kommunen du bor i, for kravene varierer. Som regel er det brannvesenet eller teknisk etat som kan svare på spørsmål rundt dette. Du kan selvfølgelig også spørre oljeleverandøren din.

I oktober i fjor sendte Miljødirektoratet forøvrig et forslag til Regjeringen om endringer i dagens forskrift. Blir det godtatt, vil alle kommuner få de samme kravene. 

Oljefri.no er en nyttig side hvor du finner informasjon både knyttet til kostnader ved fjerning, forsikring ved uhell, samt rent praktisk info om hvordan du skal gå fram hvis du skal fjerne en tank. Siden er absolutt verdt et besøk! 

Men så må du heller ikke glemme kontrollene. Her følger noen råd om dette:

Hvordan går du fram for å få kontrollert oljetanken?

Den som skal utføre kontrollen må være en godkjent fagperson, men det er du som må sørge for at det blir gjort. Bestemmelsene finner du i forurensningsforskriften: Den som er ansvarlig for nedgravd oljetank «plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand».

Hyppighet og krav til kontroll varierer

Hvor ofte en oljetank må kontrolleres, avhenger av hva slags tank det er, og hvor stor den er. Kontrollkravet gjelder tanker som rommer mer enn 2300 liter, men mange kommuner har vedtatt at det også gjelder for de som er mindre. Derfor må du sjekke hva som gjelder der du bor.

For at opplysningene nedenfor skal gi mening, må du vite hva slags tank du har. Vet du ikke det, kan du kontakte en EO godkjent fyringstekniker i ditt distrikt.

I forskriften nevnes følgende typer og krav:

  • Nedgravde dobbeltveggede tanker: Krever et kontinuerlig overvåkningssystem.
  • Nedgravde ståltanker (med enkel eller dobbel bunn): 1. kontroll skal utføres etter 15 år. Etter det er tilstandskontroll hvert 5. år tilstrekkelig.
  • Nedgravde glassfibertanker (GUP-tanker): Det skal gjennomføres en trykktesting cirka 2 år etter at tanken er gravd ned. Hvis testingen viser et tilfredsstillende resultat, skal den vanlige førstegangskontrollen gjennomføres når tanken er rundt 30 år. 
  • Nedgravde rekondisjonerte ståltanker: Tanker som har blitt utbedret skal kontrolleres etter 10 år. Deretter gjelder tilstandskontroll hvert 5. år.

I tillegg til kravene over, anbefaler oljeselskapene at alle tanker sjekkes for vann og slam med jevne mellomrom. Vil du vite hvordan kontroller foregår, og kanskje lese mer om hva du bør passe på hvis du har en nedgravd oljetank, anbefaler jeg deg å ta en titt på denne brosjyren fra Norsk Petroleumsinstitutt: Gode råd til deg som har oljetank.  

Kommunen skal informeres om nedgravde oljetanker og kontroller

Kommunen skal ha skriftlig melding om nedgravde oljetanker og eventuelle endringer (inkludert fjerning). Du må også informere dem om utførte tilstandskontroller:

  • Kontrollen skal dokumenteres skriftlig
  • Kontrolløren skal sende inn dokumentasjon til kommunen etter gjennomført kontroll. (Be gjerne om bekreftelse på at det har blitt sendt inn)
  • Dokumentasjonen skal oppbevares både av deg som eier, og kontrolløren

Benytt Enovastøtten!

Avslutningsvis vil jeg gjerne minne om at Enova gir støtte på inntil kr 50 000,- hvis du fjerner oljefyr og tank, samtidig som du erstatter det med en miljøvennlig varmeløsning. Støttebeløpet halveres i 2019 og avvikles i 2020 når forbudet trer i kraft. 

Last gjerne ned e-boken vår og les mer om alternative varmeløsninger. Bruk gjerne bloggen vår til å stille spørsmål også!Miljøvennlige måter å varme opp boligen på

Temaer: Lover og regler, Miljøvennlig varme og energitiltak


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Privat.
Besøk
VB Bloggen Proff ›

Miljøvennlige måter å varme opp boligen på

Siste innlegg