Borettslag og sameier: Styret må ha kontroll på byggets tilstand

Av Raymond Lerskallen 25. februar 2021

VB_Boalliansen_styret-må-ha-kontroll_foto_shutterstock_146858780

Økonomisk forutsigbarhet henger tett sammen med godt planlagt vedlikehold, og dermed også en vedlikeholdsplan. Her er noen tips til hvordan du kan lage en enkel plan, hva en slik plan bør omfatte, og ikke minst, litt om HMS, som lett kan bli glemt i alt styrearbeidet.

Forutsetninger for en vedlikeholdsplan

Når du skal lage en vedlikeholdsplan, er det nødvendig å kartlegge tekniske installasjoner først. Kartleggingen må utføres av fagfolk, og den skal resultere i en tilstandsrapport* som dekker selve bygget, og tekniske installasjoner som elektro og VVS.

Tilstandsrapporten er et nyttig verktøy, og ikke bare et dokument som legges i en skuff eller digital mappe hos et av styremedlemmene. En komplett tilstandsvurdering kan være forholdsvis kostbar å få laget, og bør derfor benyttes for det den er verdt. Da må den brukes aktivt i en vedlikeholdsplan.

Hvordan lage en vedlikeholdsplan?

En vedlikeholdsplan kan lages enkelt med et regneark ut i fra NS3451 hvor du legger inn en tidsakse bortover på 0-1, 1-5, 6-10 år og så videre, og med bygningselementene listet opp nedover. Bortenfor alle elementene som er beskrevet i tilstandsrapporten, bør det settes inn estimert gjenanskaffelses-kostnad, plassert i de forskjellige tidsaksene, basert på tilstand og behov for eventuell utskifting og rehabilitering.

La oss for eksempel si at soilrørene i bygget er mellom 40 og 50 år gamle. Siden ingenting varer evig, trenger dere informasjon om forventet levetid - og forventede kostnader knyttet til en utskifting, noe en rørlegger kan fortelle dere om.

Meld deg på gratis webinar om vedlikeholdskrav, nyttige styreverktøy og HMS-arbeid i borettslag og boligsameier»

Når regnearket er fylt ut med estimerte kostnader, vil bunnlinjen vise hvilken takt kostnadene vil komme i. På den måten blir det mulig å bestemme hvor mye som må settes av på vedlikeholdsfond, ekstrainnbetalinger eller lån ut i fra hva de fremtidige årlige vedlikeholdskostnadene ligger an til å bli.

Les også: Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

Visuell kontroll av VVS-utstyr

Boalliansen har et samarbeid med VB som innebærer at boligselskaper tilknyttet Boalliansen har mulighet til å inngå en avtale for levering av håndverkertjenester. Gjennom avtalen vil boligselskapet få en kostnadsfri visuell kontroll av VVS-utstyr i inntil 10 prosent av leilighetene. Kontroll i et gitt antall av leilighetene i borettslaget eller sameiet vil gi et bilde av tilstanden for alle, og dermed også et bedre grunnlag for å budsjettere framtidige kostnader.

Erfaringsmessig avdekker slike kontroller at mange ikke har installert lekkasjestoppere. Dette er et viktig tiltak for å forhindre vannskader, og noe alle leiligheter bør ha. Et annet sårt punkt som ofte går igjen, er gamle varmtvannsberedere, som burde vært byttet ut for lengst.

Les mer: Gamle varmtvannsberedere i borettslaget? Dette må du passe på

Styremedlemmer kan bli stilt personlig ansvarlig for skader

Å ha kontroll på kostnader og vedlikeholdsbehov er en viktig jobb for et styre. Det mange imidlertid ikke vet, er at man som styremedlem kan bli stilt personlig ansvarlig i skadesaker hvis lovverket ikke har blitt fulgt. Og det er faktisk en del lover og regler å forholde seg til.

Boalliansen har derfor utarbeidet et digitalt verktøy som skal gjøre det enklere for styrer å følge regelverket, i tillegg til å forenkle vedlikeholds- og styrearbeid generelt. I verktøyet er det blant annet en digital kalender som gir full oversikt over utførte oppgaver, og et intranett hvor en enkelt kan kommunisere med alle beboerne - uten å måtte ta runden og legge infoskriv i alle postkasser.

HMS – også et styreansvar

Mange glemmer HMS-ansvaret. Beboernes helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom forebyggende tiltak, sikring av uteområder og trygge rømningsveier ved brann. Dette er bestemt i Internkontrollforskriften.

HMS er et omfattende område, men hvis styret starter med å få kontroll på byggets tilstand, jobber systematisk med vedlikeholdsarbeidet og dokumenterer alt skriftlig, er en viktig del av jobben allerede gjort.

Har du spørsmål knyttet til vedlikeholdsansvar og serviceavtaler? Finn din nærmeste VB Rørlegger eller kontakt oss i Boalliansen, så hjelper vi deg og ditt styre videre. På vb.no kan du lese mer om hva slags service- og vedlikeholdsavtaler VB tilbyr. Der finner du også flere råd og tips om vedlikehold i borettslag og sameier. Last gjerne sjekklisten nedenfor i tillegg.

New call-to-action

*En tilstandsbefaring anbefales hvert 5. år. For boligselskaper som er tilknyttet Boalliansen og forsikret hos If, inngår «Bygningssjekken» i forsikringen.

Temaer: Borettslag og sameier


Raymond Lerskallen's photo

Av: Raymond Lerskallen

Raymond Lerskallen jobber i Boalliansen og har ansvaret for alle samarbeidspartnerne, nysalg og eksisterende Boalliansenkunder. Raymond har teknisk bakgrunn og bachelor i Management, har tidligere jobbet i forsvaret og har mange års erfaring innen offentlig forvaltning gjennom jernbanesektoren. Han kjenner styrehverdagen godt, da han også har vært styreleder i flere boligselskaper.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Privat.
Besøk
VB Bloggen Proff ›

Last ned sjekkliste: Forebygg vannskader i borettslag og sameier

Siste innlegg