På tide å bytte ut boligens avløpsrør? Dette bør du tenke på!

Av Per H Olsen 17. mars 2022

VB_Tromsø_graving_avløpsrør_v2

Må du bytte ut eller reparere avløpsrør, regner jeg med at du skal benytte deg av hjelp fra personer med kompetanse på området. I de fleste tilfeller er dette også et krav fra kommunen. Kanskje trenger ikke du å bekymre deg om selve jobben i det hele tatt. Likevel er det greit å ha litt oversikt over hva som må gjøres. Og hva forsikringen dekker, ikke minst.

Vet du hvor vann- og avløpsledningene dine er? 

Ikke helt sikker, sier du? Et lurt sted å starte er hos kommunens byggesaksavdeling eller teknisk avdeling som sitter på informasjon om din eiendom. Vann- og avløpsledningene (ofte kalt bunn- eller stikkledninger) kan også være registrert i kartverket. I tillegg finnes det måleinstrumenter som med ganske god presisjon kan kartlegge hvor rørene ligger. Sjekk med rørlegger om han eller hun har utstyr for dette. Rørlegger kan også foreta rørinspeksjon og fastslå rørenes tilstand. Skal du bytte ut rør, anbefaler vi alltid en slik inspeksjon. Tilstandsbeskrivelsen kan for eksempel si noe om nødvendigheten av å grave opp eller ikke. 

Kabelpåvisning og meldeplikt i forkant av graving 

Før en eventuell gravejobb starter, må det utføres en kabelpåvisning for å kartlegge eventuell strøm-, fiberkabler og lignende. Dersom gravejobben startes uten dette, kan det fort bli dyrt dersom du, eller rettere sagt, graveren, skader en fiber- eller strømkabel. 

Skal du: 

  • Grave på offentlig eiendom og veier? 
  • Foreta endringer på rør som er koblet til det kommunale rørnettet? 
  • Koble til vann og avløp? 

Da må du (i praksis rørlegger eller den som graver,) søke om gravetillatelse via en gravemelding. Mange kommuner benytter Geomatikks kundeportal til dette. 

Undersøk hvilke regler som gjelder i din kommune. Det kan nemlig være store forskjeller fra kommune til kommune, og om du bor i by eller på landet når det gjelder: 

  • Nytt vann og avløp eller reparasjon av gamle rør 
  • Tilkoblet kommunalt anlegg eller privat 

Kommunen vil med stor sannsynlighet forlange at du bruker en godkjent entreprenør som har godkjenning for slikt arbeid. Graveentreprenøren blir ansvarlig for jobben. 

Kommunal stenging av vann 

Når rørleggeren skal utføre jobben, må vedkommende kontakte driftsavdelingen i kommunen og få dem til å stenge av vannet. Rørleggeren må i forkant også varsle naboer som vil bli berørt. 

Og apropos naboen: Dersom du må krysse naboens tomt, så sørg for å gjøre en skriftlig avtale mellom deg og den berørte naboen om stikkledningen og tilgang ved behov. 

Innmåling og ferdigmelding 

Etter at jobben er utført, må den ferdigmeldes. Det gjelder kun dersom du har sendt gravemelding eller søknad. Uansett, i de fleste tilfeller innebærer det innmåling av ledninger. Det vil si dokumentert plassering av rør og ledninger. Dette gjelder spesielt når disse krysser annen manns grunn og på offentlig eiendom. GPS-koordinater og foto vil være tilstrekkelig. Men som sagt, reglene varierer, og du må forholde deg til din kommunes regelverk.  

Vannmåler og tilbakeslagsventil 

Det kan hende at din kommune har krav til vannmåler eller tilbakeslagsventil. Det vil i så tilfelle medføre en del rørleggerjobb inne i boligen også, med blant annet installasjon av grovsil og ekspansjonskar for å forhindre skader på ledningsnett og utstyr. Merk deg at sistnevnte installasjoner også krever årlig service. 

Hvilke kostnader må du stå for? 

Ledningene som går fra det kommunale ledningsnettet og bort til din bolig er ditt ansvar, og det blir dermed du som må betale kostnadene for alt arbeid knyttet til dette. Er det snakk om en privat fellesledning som flere husstander er knyttet til, er det naturlig at kostnadene rundt denne deles. I slike tilfeller kan det være lurt ha en skriftlig avtale mellom partene som sier noe om kostnadsfordeling. 

Deler du stikkledning med flere, så lag en avtale nå hvis dere ikke har det allerede. Drift og vedlikehold bør inngå i avtalen. Skulle det oppstå skader på rørene, er det nemlig en klar fordel å ha sørget for vedlikeholdet. Og å ha en forsikring som kan ta støyten. Det er ikke gitt hvis rørene er gamle. 

Må du grave?

Det finnes flere måter å bytte rør, som krever ulik grad av graving. Alternative metoder er for eksempel strømpekjøring, utblokking av rør eller styrt boring. Valg av metode er avhengig av hva som skal gjøres, hvorfor og hvordan området det skal graves i er. 

Hva dekker forsikringen? 

De fleste forsikringsselskapene dekker skader forbundet med plastrør, uavhengig av rørenes alder. Er avløpsrørene dine av betong, derimot, kan du risikere at forsikringsselskapet ikke vil betale regningen. Også her er det variasjon. Mange selskap har aldersfradrag på betongrør, noe som medfører at du får dekket lite eller ingenting hvis rørene er mer enn 40 år gamle.

Så sørg for vedlikehold og få kontroll på rørenes tilstand – i tide!

Og du, last gjerne ned infografikken vår nedenfor hvis du trenger tips for renovering av gamle hus. Her finner du gode råd når det gjelder rør, avløp, vann og varme.

VB Infografikk Renovering av gammelt hus

Temaer: Vann og avløp


Per H Olsen's photo

Av: Per H Olsen

Per H Olsen er daglig leder i VB Tromsø/Høytrykksvakta AS, og har vært i bransjen over 10 år. Han har tidligere jobbet som daglig leder i over 30 år i forskjellige bransjer. Sitter i styret for Rørentreprenørene Norge avdeling Troms, og ORIN opplæringskontor for lærlinger. Fagfeltene til VB Tromsø/Høytrykksvakta er rørlegging, forsikring, kommunalteknikk og graving.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Privat.
Besøk
VB Bloggen Proff ›

VB infografikk for renovering av gammelt hus

Siste innlegg