Universell utforming – detaljer som teller når toalettet skal fungere for alle

Av Bjarte Bjelkarøy 2. november 2017

Toalettskilt_shutterstock_348098027-982766-edited.jpg

Utforming for alle. Inkluderende design. Bra for alle, men nødvendig for noen. Slik kan man også forklare universell utforming. Overordnet er målet at alle mennesker skal ha lik mulighet og rett til å delta aktivt i samfunnet. Oversetter vi dette til praksis i arbeidet med å planlegge og utforme et bygg, så handler universell utforming om langt mer enn å tilrettelegge for rullestolbrukere. Her får du noen råd og tips som hjelper deg å planlegge toaletter som faktisk er bra for alle!

Selv om toaletter på offentlige steder og på arbeidsplasser følger regler og krav for universell utforming, er det ikke nødvendigvis slik at rommet fungerer for brukerne i praksis. God universell utforming handler om å forstå brukerne og sette seg inn i behovene de har.

Universelt utformede toaletter for hvem, egentlig?

Toaletter med universell utforming er merket med det lett gjenkjennelige symbolet av et menneske i en rullestol. Det betyr selvsagt ikke at toalettet er forbeholdt rullestolbrukere. Tar vi utgangspunkt i definisjonen av universell utforming, er toalettet utformet for alle – inkludert de som sitter i rullestol. 

Men selv om det ikke er «ulovlig» for funksjonsfriske mennesker å benytte handikaptoaletter, er oppfordringen fra Norges Handikapforbund at folk ikke bruker disse toalettene hvis de har andre alternativer som funksjonshemmede ikke har. Ikke alle handikap er synlige, og det kan være mange ulike årsaker til at mennesker har behov for å bruke et toalettrom som er universelt utformet.

Lytt til brukerne!

Norges Handikapforbund (NHF) har universell utforming som en av sine fanesaker, og har laget flere veiledere for planlegging og utforming av rom og løsninger som fungerer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fra brosjyren «Universell utforming og likestilling: Toalett og bad. Detaljer som teller.» har vi hentet ut noen av kvalitetskravene de setter til universell utforming av toaletter i det offentlige rom. Disse er langt på vei de samme som Norsk Standard anbefaler.

Helhetlig planlegging

God universell utforming krever kunnskap, både om brukergruppens behov og egenskaper ved bygget. Selve rommet og plassering av rør og utstyr må ses i sammenheng! Erfaringer som NHF har gjort seg, viser at utstyr ofte er tilfeldig plassert, slik at rommet ikke fungerer i praksis.     

LES OGSÅ: 7 vanlige utfordringer ved planlegging av rørtekniske anlegg i næringsbygg

Areal

Rommet må være stort nok for brukere av manuell og elektrisk rullestol. Kravet i TEK til snusirkel foran toalett og vask er 1,5 meter i diameter, mens NHF anbefaler minst 1,6 meter. 

Toalett

Det er viktig med fri plass foran og på begge sider av toalettet, slik at rullestolbrukere kan rygge stolen inn og flytte seg over på toalettet så enkelt som mulig.

 • Avstand fra veggen til forkanten av toalettet skal være 85 cm
 • Sittehøyde skal være 48 til 50 cm 
 • Armstøtter skal være montert i bakvegg på begge sider. Avstanden mellom støttene skal være 60 cm og høyden over gulvet skal være 80 cm.
 • Toalettpapir skal henge på armstøttene

Vask

Det må være fri plass under vasken for å komme inntil i sittende stilling. NHF anbefaler ettgreps servantbatteri med lang hendel som gjør det enkelt å betjene både vannmengde og temperatur.

Berøringsfrie blandebatterier er neppe en god løsning fordi det kan være vanskelig å få justert temperaturen riktig.

Betjeningshøyde

Utstyr som monteres i høyde fra 90 til 110 cm passer både stående og sittende stilling. Dette er derfor den anbefalte høyden for plassering av lysbryter, stikkontakt, såpedispenser, håndtørker, knagger og lignende.

Speil

Speilet bør gå helt ned til vasken, da er det i høyde for både sittende og stående. Helfigurspeil på vegg i tillegg kan være nyttig for mange.

Kontraster og belysning

Universelt utformede toaletter skal også fungere for mennesker med synshemming. Kontraster er viktig! Gulv må ha kontrast til vegger, og utstyr skal ha kontraster til vegg. Belysningen må være god, men uten blending.

Lett å finne og enkelt å komme til

Handikaptoaletter og universelt utformede rom skal være tydelig skiltet i fellesarealer og på toalettdøren, som bør ha kontrastfarge til vegg. Det skal være lett for brukere å se om rommet er ledig eller opptatt (tilgjengelighetssymbol). Plassen utenfor toalettet må være god, slik at rullestolbrukere kommer enkelt til.

Dør må være lett å bruke

Døren til toalettet skal åpne seg utover. Er det automatisk dør, skal døråpneren være plassert utenfor dørens slagradius, og med god avstand fra hjørnet (minst 50 cm).

Det må være plass til å åpne og lukke døren fra rullestol, både fra utsiden og innsiden. Låsen må være enkel å bruke, og gjerne tydelig merket med piler og "LÅST/ÅPEN". På innsiden av døren bør det være festet en lukkebøyle som står diagonalt fra hengslesiden.

Unngå terskel som lett kan bli en «snublekant» for svaksynte eller et hinder for rullestolen.

LES OGSÅ: Energimerking og miljøsertifisering av næringsbygg

Noen vanlige feil på handikaptoaletter

På tross av gode intensjoner og klare føringer i regelverket, er det mange toaletter med universell utforming som skuffer brukerne med dårlige løsninger.

I følge NHF er dette noen typiske feil :

 • Kombinert toalett, stellerom og lager gjør det vanskelig å komme fram til toalettet, som skal ha plass til rullestol på begge sider (toalettrom er ikke lager, og lager er ikke toalettrom)
 • Toalettrullen på bakveggen er utenfor rekkevidde
 • Vasken er plassert i hjørne uten fri adkomst
 • Vask, tørkerull og speil er for høyt plassert
 • Innebygd vask hindrer plass til bena i sittende stilling
 • Vask trukket inn på benkeplaten gjør det vanskelig å rekke vannet fra sittende stilling 
 • Vegghengte toaletter som er kortere enn mange rullestoler: Rullestolbrukere treffer ikke toalettsetet og risikerer å falle ved overflytting 
 • Spyleknappen er for høyt plassert

Må toaletter med universell utforming være så kjedelige?

I mange år har det typiske offentlige handikaptoalettet vært litt kaldt og kjedelig, med standard utstyr og innredning - som regel i sterilt hvitt. Vi tør påstå at anbefalingen om kontraster i hvert fall ikke har blitt fulgt i særlig grad! 

Heldigvis er dette i ferd med å andre seg. Stadig flere universelt utformede toalettrom får både farger, materialer og design som speiler tiden og samfunnet vi lever i. Veldig mye har også skjedd i utvikling av utstyr og innredningsløsninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Her kan du se eksempler på hvordan farger og moderne løsninger på bad og toalett gjør stor forskjell for både brukere og de som jobber på helseinstitusjoner!

Det skulle bare mangle, mener vi. Inkluderende design handler vel også om at alle har rett til en god og trivelig toalettopplevelse? 

 

Hvem stiller kravene til universell utforming?

Det er flere lover, regler og anbefalinger som ligger bak bestemmelsene for universell utforming av bygninger generelt og utforming av toaletter spesielt:

 • Plan- og bygningsloven: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak (§ 1-1 Lovens formål, fjerde ledd).
 • Teknisk forskrift (TEK): Veiledningen til § 12-9 Bad og toalett sier blant annet om publikumsbygg: «For etasjer hvor det er ett bad og ett toalett må både badet og toalettet være universelt utformet. For etasjer hvor det er flere bad og toalett må minimum 1/10 og minst ett av hvert av disse være universelt utformet.». I arbeidsbygning stilles det krav om minst ett universelt utformet toalett i hver etasje.
 • Norsk standard har to standarder som bidrar til å spesifisere kravene som er gitt for universell utforming av bygninger. Disse er frivillige å bruke
  • NS 11001-1 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids – og publikumsbygninger
  • NS 11001-2 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: I følge loven er det forbudt å diskriminere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Loven stiller krav til virksomhetseiere om universell utforming av lokalene virksomheten drives i. Plikten er regulert i § 15 og pålegger både offentlige og private virksomheter å jobbe aktivt for å fremme universell utforming.
 • Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å innrette arbeidsplassen for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Det spiller ingen rolle om virksomheten allerede har arbeidstakere med slike behov, forholdene skal uansett legges til rette for å kunne sysselsette arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne i fremtiden. I dette inngår det egne krav til utforming av heis og handikaptoalett.
TIPS: Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du laste ned et prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg.

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt

Temaer: Universell utforming


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

 • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt

Siste innlegg