Dette bør du vite om legionellasmitte i bygg og badeanlegg

Av Einar Kristoffer Larsen 27. september 2018

VB_dette bør du vite om legionellasmitte-617466-edited

Visste du at legionellabakteriene kan komme seg inn i bygget via kaldtvannsledningen? Eller at det er eldre menn med dårlig immunforsvar som er mest utsatt for smitte? Les mer om dette og andre ting det er kjekt og nødvendig å vite om legionella i denne artikkelen.

Kjappe fakta om legionellabakterien

Legionella er en bakterie som finnes overalt i naturen, blant annet i kompostbinger og vann. Bakterien forårsaker legionellose, en kraftig lungebetennelse som i verste fall kan føre til døden. Det er ingen offisiell statistikk på dette, slik at tilfeller utenom det som har vært av utbrudd, er svært usikre. Det som derimot er ganske sikkert, er at risikogruppen for å få legionellose består av menn over 55 år med dårlig immunforsvar. Andre med samme problem er også utsatt, men i mindre grad. Det har også vært enkelte tilfeller på sykehus.

Slik formerer bakterien seg

Bakterien formerer seg svært langsomt ved en temperatur på under + 15 °C og de fleste av bakteriene dør når temperaturen kommer opp mellom 50 og 60 °C. Dersom bakteriene kommer inn i et bygg via kaldtvannsledningen, kan de etablere seg i rørnettet. Etterhvert dannes det en biofilm ved at humus og annet biologisk materiale som er i vannet, fester seg til rørveggen. Her vil også encellede dyr etablere seg. Disse blir invadert av bakteriene som formerer seg der og kommer deretter ut i vannstrømmen i stort antall.

Legionella kan spres via bittesmå vanndråper og forstøving av vann

Det er ikke forbundet med fare å drikke vann som inneholder bakterien. Det er først når den kommer ned i lungene, at det oppstår fare. Det kan for eksempel skje i en dusj hvor man puster inn små vanndråper (aerosoler).

I tillegg til dusjanlegg kan lokaler (kontorer, butikker, restauranter og lignende) som har luftkondisjoneringsanlegg med forstøving av vann, være mulige smittekilder. Selv om verken faren for legionellasmitte eller risikogruppen er stor, finnes det både regler og anbefalinger som skal følges når det gjelder vann og legionellaforebygging. Disse er samlet i Folkehelseinstituttets (FHI) veileder Vannrapport 123, som i hovedsak er laget for kommunehelsetjenesten. Her er to sentrale forskrifter fra veilederen som en må kjenne til:

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskriften omfatter blant annet kjøletårn, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag. Kort forklart handler den om å beskytte mot smitte av legionella og å sikre regelmessig ettersyn og vedlikehold. Den gjelder ikke private anlegg, men veilederens anbefalinger skal likevel følges dersom anlegget har innvirkning på omgivelsene. 

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og boblebad

Denne forskriften skal hindre ulykker og sikre at det er helsemessig forsvarlig å benytte alle typer offentlige badeanlegg.  Forskriften innbefatter blant annet at 

  • eier av anlegg skal ha et internkontrollsystem 
  • det forebygges mot vekst og spredning av legionella
  • badet skal ha et sirkulasjonssystem

Vannet skal også inneholde tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel slik at sykdomsfremkallende bakterier i vannet uskadeliggjøres med en gang. Dette sikrer badende mot å bli smittet via vannet. Så lenge forskriftens anbefalte verdier for rent vann holdes, er det trygt å bade i basseng. Det er mange som er kritiske til klor, men de som drifter anleggene, klarer å holde klormengden nede på et minimum. Klor er det mest effektive desinfeksjonsmiddelet og det enkleste å dosere.

Dersom forskriften følges, er det ingen fare for å bli smittet av legionella i selve bassenget. Slike anlegg er omfattet av strenge krav til vannprøvetaking og prøvene skal sendes til FHI for kontroll.

Krav til risikovurdering og kartlegging av farer

Krav i veilederen fra FHI sier i tillegg at det skal utføres en risikovurdering av anlegget som et ledd i internkontrollen. Fare for spredning og vekst av bakterier skal også kartlegges.  

Krav til vanntemperatur

Varmtvann skal holde minst 65 °C i rørnettet og minst 60 °C ved tappestedet. Det er viktig at rørnettet dimensjoneres etter normal vannhastighet, at varmtvannet (vv) holdes varmt, gjerne med sirkulasjon og at kaldtvannet (kv) holdes kaldt. Det sikreste med vannforsyning til dusjanlegg er å ha

  • så kort avstand som mulig fra vv-bereder til tappested
  • mulighet for å gjennomspyle både kv og vv-ledningene med varmtvann i henhold til forskriften

Gjennomspylingen krever mye vann dersom det skal gjøres med vann med 60 – 70 °C. Har du tilgang på hettvann (85 °C), er det tilstrekkelig å fylle rørene med dette, gjerne i et par omganger, slik at også de fleste encellede dyr og bakterier blir uskadeliggjort.

Skal du rehabilitere eksisterende dusjanlegg eller fjerne utstyr?

Ved rehabilitering av eksisterende anlegg der utstyr skal fjernes, er det uhyre viktig å fjerne tilhørende ledninger for vv og kv helt til avstikket. Slike blindledninger vil ellers etter kort tid få omgivelsestemperatur og her vil bakteriene kunne formere seg svært raskt. Det var dette som skjedde på radiumhospitalet for noen år siden. Her ble blindledninger fjernet i stort antall. Bakteriene blomstret opp igjen, fordi de ikke hadde fått med seg alle blindledningene. Etter at alle blindledninger var fjernet, var problemet løst.

Har du gode rutiner og følger regelverket, kan du holde spredning av legionella i sjakk. Dusjanlegg på skoler og idrettsanlegg er spesielt viktig å ivareta, særlig etter ferier hvor anlegg har stått ubrukt over lengre tid.

Her er to nyttige artikler for videre lesning om forebyggende tiltak: 

Ønsker du å lese mer om drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg, bør du ta en titt på denne temasiden. 

Last gjerne ned e-bøkene våre Gode råd om vann i næringsbygg og Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt også! 

New Call-to-action

Temaer: Legionella


Einar Kristoffer Larsen's photo

Av: Einar Kristoffer Larsen

Einar K Larsen har tidligere jobbet som avdelingsleder hos VB Tekniske i Oslo. Einar er utdannet sivilingeniør i VVS-teknikk. Han har tidligere jobbet i Multiconsult og Unionconsult som prosjektleder i større og mindre prosjekter og foretatt tilstandskontroller av tekniske anlegg i kontor, hotell og svømmehaller.

Epost

Webside

Relaterte innlegg

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg