Vi trenger 4500 nye rørleggere innen 2030

Av Marie Christine Sanner 6. februar 2020

VB_Norge-trenger-flere-rørleggere

Rørleggerbransjen vil trenge 4500 nye rørleggere innen 2030. Halvparten av befolkningen vår sitter på løsningen for å dekke dette behovet. Da gjelder det bare å få tak i dem, ikke sant?

I dag er kvinneandelen i rørbransjen to prosent. VB ønsker seg flere kvinnelige rørleggere og samarbeider tett med Ingeborgnettverket. Nettverket har et mål om en kjønnsbalanse blant fagarbeidere på 20 prosent innen de neste fem årene. Det er et mål som trolig er vanskelig å nå, men hvis en setter målet i forhold til kvinner totalt i bransjen, burde det være realistisk. Så sant rette valg blir gjort.

Slik kan du bedre kjønnsbalansen på arbeidsplassen

En annen aktør som er opptatt av å få flere kvinner inn i håndverksyrkene er BNL (Byggenæringens Landsforening) som blant annet har laget en liste med rekrutteringstips. På listen finner du flere gode råd, fra praktiske oppgaver som å sørge for at fasiliteter som egne toalett er ivaretatt, til mer organisatoriske, som å oppfordre kvinner til å bli ledere. Det er et godt poeng. Rørleggerbransjen trenger, i likhet med de øvrige fagene, kvinner på flere nivåer. Dessuten bør det å begynne yrkeslivet som rørlegger for så å ende opp som leder for en bedrift, være en like naturlig karrierevei for en kvinne som for en mann.

Felles kjøreregler er viktige tiltak

På Ingeborgnettverkets inspirasjonsdag i 2019, presenterte BNL felles kjøreregler som de har utarbeidet i samarbeid med Fellesforbundet. Kjørereglene skal bidra til å legge til rette for kvinner på arbeidsplassen. Her er noen av dem:

  • Alle har et ansvar for å melde fra om trakassering
  • Alle skal unngå bilder, kalendere og lignende som kan oppleves som støtende for ett kjønn, uavhengig om det er på arbeidsplassen eller på sosiale medier
  • Alle skal bidra til å overholde bedriftens regler for akseptabel oppførsel, både på arbeidsplassen og i sosiale sammenhenger med kollegaer.

Vil du se de øvrige kjørereglene, finner du dem på BNLs nettsider.

Ledere, rådgivere og foreldre – alle må på banen

Det er forskjellige meninger om hvem som må trå ekstra til for å rekruttere flere personer, både kvinner og menn, til håndverksfagene. Saken er vel at vi alle må ta ansvar der vi kan.

Ledere må jobbe aktivt for å lykkes med kjønnsbalanse på arbeidsplassen. Skole og barnehage har et ansvar fra den dagen barna begynner i barnehagen og gjennom hele skoleløpet. I følge en rapport som UngIDag-utvalget leverte til Kulturdepartementet i november 2019, er mulighetsrommene for hva jenter og gutter kan gjøre og være, fortsatt veldig forskjellige. Ungdommen møter fortsatt kjønnede forventninger, noe de kritiserer både faget utdanningsvalg, rådgivere og veiledere for.

Rådgivere kan altså bli enda bedre på å framsnakke mulighetene som finnes for alle når det gjelder håndverkeryrket, uansett om en er jente eller gutt. I tillegg kan de sikkert bli flinkere til å berolige foreldre som blir bekymret når sønnen eller datteren vurderer en yrkesfaglig studieretning. I følge Eli Heyerdahl Eide, leder i Ingeborgnettverket, er det nemlig fortsatt slik at svært mange foreldre tenker at hvis deres sønn eller datter bare skaffer seg generell studiekompetanse, eller det som ble kalt gymnas i gamle dager, så er alle muligheter åpne. Men det samme gjelder jo for de som velger yrkesfaglig retning. Det er det på høy tid at folk tar innover seg.

Foreldre, dere er herved oppfordret: Engasjer dere og sett dere inn i hva som kjennetegner fagene i dag. Det er noe helt annet enn for noen tiår siden.

Alle må bidra for få til endringer. Du også! Gjør det du kan for å skaffe de 4500 nye rørleggerne vi trenger. Det er ingen grunn til å velge bare blant halve Norges befolkning, for en trenger ikke være mann for å håndtere et verktøy.

PS! Vil du vite mer om det å bli rørlegger eller er du nysgjerrig på hva som skjer på rekrutteringsområdet i bransjen? Begynn med å sjekke ut vb.no/blivbrorlegger og Blirorlegger.no.  Du kan også følge Ingeborg nettverket på facebook.

New call-to-action

Kilder: utdanningsnytt.no, bnl.no, ingeborgnettverk.no

Temaer: Bli rørlegger


Marie Christine Sanner's photo

Av: Marie Christine Sanner

Marie Christine Sanner arbeider som prosjektansvarlig i VB med hovedansvar for kompetanse, HMS og kvalitet. Hun er spesielt opptatt av kompetanseheving i faget, i tillegg til kvalitetssikring og dokumentasjon i hverdagen for lærlinger, rørleggere og prosjektledere i rørleggerbransjen. Å utvikle og kunne tilby kvalitetsfulle kompetanseprogrammer på vannbåren varme, sanitærteknikk og prosjektledelse, mener hun er avgjørende for å sikre riktig og oppdatert kompetanse i rørleggerfaget. Christine har i tillegg til lang arbeidserfaring som prosjektleder i en rørleggerbedrift, utdannelse innen prosjektledelse og HRM.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Norge trenger flere rørleggere - Vil du bidra?

Siste innlegg